AEROmagazin sadrzaj ovog broja clanak
 
rafale
strana 1
1
Tehnološki demo program, komande leta, kabina.
ova strana
2
Serijski avion, avionika, materijali, pogonska grupa.
strana 3
3
Stelt, naoružanje, održavanje i tabela karakteristika.
 
Serijski "Rafale"

Posle završetka letnih ispitivanja tehnološkog demonstratora može se reći, da je "Rafale" dvomotorni višenamenski borbeni avion, namenjen za izvršenje četiri primarna zadatka: za protivvazdušnu odbranu, za ostvarivanje premoći u vazduhu, za dejstva vazduh-zemlja i vazduh-more i za izviđanje. Masa praznog aviona za potrebe RV iznosi oko 9.900 kg, dok varijanta za ratnu mornaricu ima masu veću za oko 750 kg. Povećanje mase mornaričke verzije aviona je izvršeno zbog ugradnje kuke za zaustavljanje na nosačima aviona i zbog ojačanja stajnog trapa i strukture aviona. "Rafale" je avion klase brzina dva Maha, sposoban da izvodi manevre s opterećenjem do 9 g i može da leti i izvršava sve zadatke u svim meteorološkim uslovima, danju i noću. Za njegov pogon se koriste dva motora M88-2 firme Snecma.

Avion se razvija u tri verzije: jednosed "Rafale C" i dvosed "Rafale B" (za RV Francuske) i jednosed "Rafale M" (za RM Francuske).

Do sada je proizvedena predserija od četiri aviona. Prvi od njih je "Rafale C01". Francuska vlada je naručila avion "Rafale C01" aprila 1988. godine i odobrila njegov razvoj za RV i za mornaricu, tj. verziju aviona koja poleće sa kopnenih aerodroma i verziju koja poleće sa nosača aviona.

Razlike između demonstratora i serijskog aviona

U celini posmatrano, predserijski avion je sličan tehnološkom demonstratoru. Predserijski avion je zadržao delta krila demonstratora, jedan vertikalni rep, pokretne kanare na nosu i specifično oblikovan nosni deo trupa, koji obezbeđuje optimalno strujanje vazduha u uvodnike motora. Tehnološki demonstrator je obezbedio neophodne podatke za "doterivanje" predserijskog aviona.

Predserijski "Rafale" je manjih dimenzija i kompaktniji od tehnološkog demonstratora. Njegova struktura je "doterana": da bi se poboljšale "stelt" karakteristike, da bi se prilagodili motori M88-2 i da bi se izvršila integracija navigacijsko-nišanskog sistema i naoružanja.

Površina kanara na predserijskom avionu je povećana, a koreni deo kanara je ugrađen na konzolu koja viri iz trupa. Kanari su proizvedeni od titanijuma, primenom superplastičnog oblikovanja i difuzionog zavarivanja. To je omogućilo, da se osovina za pokretanje kanara ugradi unutar samih kanara.

Koreni deo krila je produžen u obliku strejka duž spoljašnjeg zida uvodnika vazduha. Trup iznad strejkova ima malo ispupčenje duž linije, koja se kreće od gornjeg dela uvodnika vazduha prema izlaznoj ivici kanara.

Zadržani su i poluovalni uvodnici vazduha. Uvodnici imaju cepač vazduha, nemaju pokretne delove i obezbeđuju povoljno strujanje vazduha za rad motora M88-2 u anvelopi leta aviona.

Top DEFA 791 kalibra 30 mm, čija je brzina gađanja 2.500 metaka u minuti, ugrađen je u korenu desnog krila ispod samog strejka, za razliku od tehnološkog demonstratora koji je imao ugrađen top sa leve strane.

Nosna noga stajnog trapa ima dva točka, a demonstrator je imao jedan. Uvlači se unapred - u smeru leta, i tako obezbeđuje dovoljno prostora ispod trupa za ugradnju podvesnih tereta duž centralne linije trupa. Na napadnim ivicama delta krila su ugrađena dvodelna pretkrilca od titanijuma, izrađena tehnologijom superplastičnog oblikovanja i difuzionog zavarivanja, koja su zamenila trodelna pretkrilca demonstratora. Takođe su trodelni elevoni zamenjeni dvodelnim.

Napadna ivica vertikalnog stabilizatora se blago stapa sa trupom, a na bočnoj strani se nalaze uvodnici vazduha za pomoćni motor - APU (Auxiliary Power Unit). Na gornjoj površini vertikalnog stabilizatora dominira horizontalno kućište za smeštaj sistema za elektronska dejstva nazvanog "Spectra" (proizvođači su firme: Thomson- -CSF, Dassault Electronique i Matra).

Zadržana je kabina kapljastog oblika, ali je unutrašnjost dorađena. Zadržana je dobra vidljivost od 360 stepeni. Glavni instrument je gornji širokougaoni holografski prikazivač, ispod njega je novi prikazivač u visini čela, a sa bočnih strana prikazivača u visini čela se nalaze dva "tač-skrin" (touch-screen) prikazivača. Na prikazivaču HUD se prikazuju podaci vezani za upravljanje avionom, za izvršenje zadatka i za lansiranje oružja. Na prikazivaču HLD se prikazuje taktička situacija u vazduhu i podaci sa senzora, a na "tač-skrin" prikazivačima se prikazuje status sistema i podaci vezani za zadatak.

Izbacivo sedište je nagnuto pod uglom od 29 stepeni, što je malo smanjenje ugla u odnosu na demonstrator, kod kojeg je ugao nagiba iznosio 32 stepena. Kompromis u nagibu sedišta je učinjen radi dobrog pozicioniranja pilotove glave pri prilazu na sletanje, bilo na kopneni aerodrom, bilo na nosač aviona.

Hidraulički sistem predserijskog aviona radi pod pritiskom od 350 bara, u poređenju sa 280 bara na demonstratoru. Naravno, veći pritisak obezbeđuje veću snagu servo-pokretača upravljačkih površina.

Verzija aviona za RV ima 14 tačaka za podvešavanje tereta, od kojih su pet tzv. "mokre tačke", tj. na njih se mogu podvesiti dopunski rezervoari za gorivo. Mornarička verzija ima 13 tačaka za podvešavanje tereta, od kojih su pet takođe "mokre tačke".

Radijus dejstva se može bitno povećati nošenjem podvesnih rezervoara koji sadrže i do 125% količine unutrašnjeg goriva ili punjenjem aviona gorivom u vazduhu. "Rafale" može da nosi pet rezervoara za podvešavanje (3 x 2.000 l i 2 x 1.300 l), dok u unutrašnjim rezervoarima može da nosi 5.325 l. Na 14 tačaka za podvešavanje može da nosi bogat arsenal naoružanja, čak i kada nosi dopunske rezervoare za gorivo.

Oprema i avionika

Na avionu "Rafale" je izvršena globalna integracija navigacijsko-nišanskog sistema, komandi leta, sistema za elektronska dejstva, upravljanja podvesnim teretima, upravljanja motorima i integracija svih avionskih sistema i opreme (sistema za gorivo i hidrauličkog sistema, sistema za kondicioniranje, elektroopreme i komunikacijskog sistema). Upravljanje integracijom sistema vrše dva kompjutera.

Integracija opreme, naoružanja, sistema i aviona je izvršena preko Digibus digitalne magistrale podataka, koja sadrži dva kabla: jedan za prenos podataka brzinom 1 megabit/s, a drugi za prenos protokolarnih poruka.

"Rafale" ima višemodni impulsno- -Doplerov navigacijsko-borbeni radar RBE2; unutrašnji IC- senzor i nišan na pilotskoj kacigi.

Kao i evropski lovački avion "EF 2000" i "Rafale" ima sistem za upravljanje glasom, koji obezbeđuje tridesetak govornih upozorenja o neispravnostima (otkazima) i kvarovima sistema i omogućuje pilotu izdavanje govornih komandi vezanih za izbor radio-frekvencije, za upravljanje naoružanjem i za izbor modova za upravljanje.

Logika projektovanja avionskih sistema se zasniva na jednostavnosti, na automatskom praćenju njihovog stanja i na automatskoj rekonfiguraciji u slučaju neispravnosti (otkaza). To znači, da su rezervni sistemi stalno u "pripravnosti" i da čekaju da ih kompjuter uključi u rad radi preuzimanja otkazale funkcije, čiji rad dubliraju. Time se bitno smanjuje radno opterećenje pilota.

Avionika obezbeđuje Rafalu let na maloj visini kroz izbegavanje prepreka i praćenje terena.

Materijali

S obzirom da je manevribilnost aviona funkcija odnosa potisak/masa, smanjenje mase je diktirano prvenstveno potrebnim performansama, a zatim cenom projekta. Zbog toga je oko 35% strukture aviona "Rafale" izrađeno od savremenih materijala - ugljeničnih kompozita, kevlara, legura aluminijum-litijum i superplastično oblikovanog titanijuma. Kompoziti učestvuju u masi strukture sa oko 24% i čine oko 70% "okvašene" površine aviona (površine, koja je izložena dejstvu vazdušne struje).

Pogonska grupa

Razvoj motora M88 je započet početkom osamdesetih godina, sa zahtevanim početnim potiskom reda 73 kN i sa mogućnošću njegovog povećanja do 105 kN istim gasogeneratorom. Demonstracija tehnologija i dokazivanje projekta su izvršeni kroz četvorogodišnji program na motoru M88-1. Motor M88-2 ima odnos potiska i mase 8,13 : 1, lopatice turbine su mono-kristalne sa vazdušnim hlađenjem, a temperatura na ulazu u turbinu je 1.850 K. On ima: umeren stepen dvostrujnosti od 0,5; stepen sabijanja kompresora niskog pritiska (KNP) 3,8, a kompresora visokog pritiska (KVP) 6,9; trostepeni KNP, šestostepeni KVP; jednostepene turbine visokog i niskog pritiska i elektronski sistem za upravljanje (FADEC). Kompletan motor se sastoji od 15 modula koji se mogu zamenjivati bez potrebe podešavanja ili uravnoteženja, a veći broj delova se skida bez potrebe skidanja motora s aviona.


  vrh strane strana  (1)  (2)  (3)
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- rafale --- vitezovi
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS