AEROmagazin sadrzaj ovog broja clanak
 
rafale
strana 1
1
Tehnološki demo program, komande leta, kabina.
strana 2
2
Serijski avion, avionika, materijali, pogonska grupa.
ova strana
3
Stelt, naoružanje, održavanje i tabela karakteristika.
 
"Stelt" karakteristike

"Stelt" karakteristike (smanjenje signature aviona u vazduhu) su prvenstveno ostvarene kroz gotovo idealan aerodinamički oblik, kroz intenzivnu upotrebu kompozitnih materijala i kroz upotrebu optoelektronskih senzora, ali su degradirane primenom širokog spektra sredstava za podvešavanje i nemogućnošću superkrstarenja (leta nadzvučnom brzinom bez uključenja dopunskog sagorevanja).

Pored delomičnog ispunjavanja zahteva "steltnosti", nedostatak "Rafala" je i nemogućnost izvođenja supermanevara koje izvode avioni "Su-27", "Su-35", "Su-37" i "F-22", jer nema ugrađen sistem za vektorisanje sile potiska.

Naoružanje

Avion "Rafale" može da nosi preko devet tona ubojnih sredstava. Od vatrenog naoružanja nosi jedan top DEFA 791 kalibra 30 mm. Za dejstva vazduh-vazduh može da nosi rakete Magic, Sidewinder, Mica, ASRAAM i AMRAAM; za protivbrodska dejstva može da nosi poznate rakete Exocet AM-39, Harpoon i Penguin 3; za dejstva vazduh- zemlja može da nosi protivradarske rakete ALARM i HARM, laserski samonavođene rakete i bombe, klasične avio-bombe raznih vrsta i kalibara, nevođene rakete, leteći kontejner "Apache" ... Pored dejstva klasičnim naoružanjem "Rafale" može da izvodi i napade nuklearnim oružjem.

Pogodnost za održavanje

Od samog početka projekta strogo se vodilo računa o logističkoj podršci avionu tokom čitavog veka upotrebe, koji iznosi 25 - 30 godina. Avion je tako projektovan, da se njegova namena, odnosno vrsta zadatka, može izmeniti u roku od 15 minuta; zamena jednog motora za 60 minuta; punjenje gorivom za 4 - 7 minuta (u zavisnosti o konfiguracije); provere komandi leta i stanja naoružanja se vrše automatski; obezbeđen je lak pristup tačkama za podvešavanje tereta, topu, lanserima i opremi; obezbeđeno je automatsko nadgledanje (monitoring) svih sistema u realnom vremenu; održavanje aviona se vrši prema stanju... Zahvaljujući svim navedenim odlikama smanjen je i broj stručnjaka za osnovno održavanje aviona.

Perspektiva aviona "Rafale"

Do kraja 1997. godine francusko RV i mornarica su naručili ukupno 13 serijskih aviona ""Rafale", a procenjuje se, da je Francuskoj potrebno ukupno oko 300 takvih aviona. Racionalnim programom razvoja ovog aviona, čak i pre uvođenja u naoružanje, svetu su ponuđne tri njegove verzije: jednosed i dvosed kao višenamenski avion za poletanje sa kopnenih aerodroma i jednosed - mornarički avion za poletanje sa nosača aviona. Nesumnjivo, to je avion četvrte generacije. Za većinu zemalja to je skup avion, manje-više cena je ekvivalentna ceni aviona "F-15E", ali za razliku od njega "Rafale" u sebi integriše sve najsavremenije verifikovane tehnologije. Sigurno je, da mu na svetskom tržištu konkurišu evropski lovac "EF 2000", američki "F-22", ali i familija ruskih suhoja i "MiG-33". Ovog trenutka je realno očekivati, da će potencijalni kupci biti oni koji u svom naoružanju već imaju avione "Mirage". Dakle, kupci bi mogli da budu one zemlje, koje ne žele da im se prodavac aviona meša u način operativne upotrebe aviona ili da im ograničava način upotrebe i vrstu kupljenog naoružanja.
 
Taktičko-tehničke karakteristike aviona Rafale C
Prvi let 19.5.1991
Uvođenje u naoružanje 1998
Razmah krila (m) 10,80
Dužina aviona (m) 10,30
Visina aviona (m) 5,30
Površina krila (m2) 45,70
Masa praznog aviona (kg) 9.900
Maksimalna masa (kg) 24.500
Masa spoljašnjih tereta (kg) 9.500
Masa unutrašnjeg goriva (kg) 4.500
Masa spoljašnjeg goriva (kg) 7.500
Broj tačaka za podvešavanje 14
Maksimalno opterećenje (g) +9 / -3,2
Maksimalna brzina (M) 1,8+
Brzina sletanja (km/h) 210 - 220
Dužina sletanja (m) 400 - 450
Ugaona brzina valjanja (o/s) 270
Vertikalna brzina penjanja (m/s) >305
Dolet (km) > 1800
Vreme patroliranja (h) > 3
Cena (US $) 55.000.000


  vrh strane strana  (1)  (2)  (3)
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- rafale --- vitezovi
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS