AEROmagazin sadrzaj ovog broja clanak
 
vitezovi
strana 1
1
Uvod, pripreme za rat. Jutro 6. aprila.
ova strana
2
Odbrana Beograda, rezultati dejstava, epilog.
strana 3
3
Spisak pripadnika Šestog lovačkog puka.
 

U odbrani Beograda

Sa zemunskog aerodroma su poletele eskadrile "IK-3" na čelu sa kapetanima Savom Poljancem i Todorom Gogićem. Prvi je poleteo potporučnik Borčić Dušan. Na čelu sa komandirom, kapetanom I klase Milošem Žunićem u parovima je poletela 102. lovačka eskadrila. U tom trenutku nad Beogradom su bila 234 nemačka bombardera i 120 lovaca. Božidar Kostić piše, da je tada nad Beogradom bilo 468 nemačkih aviona - bombardera i lovaca. Njima su se hrabro suprotstavila 43 lovca iz Šestog lovačkog puka i oko 40 protivavionskih topova i 36 protivavionskih mitraljeza kalibra 15 mm.

Izjutra 6. aprila komandant Šestog puka je bio sa 32. grupom na aerodrom "Krušedol", a na aerodomu "Zemun" je bio komandant Prve lovačke brigade - pukovnik Dragutin Rubčić, koji je posle doručka ukinuo strogu pripravnost pilotima 32. grupe. U vazduhu je bila patrola - par: kapetan Velikić- narednik Rahek. Patrola je ubrzo sletela, bili su jako uzbuđeni, na Rahekovom avionu je bilo 9 pogodaka. Raportirali su, da velika grupa nemačkih aviona leti sa severa prema Beogradu. Ubrzo se nebo zacrnelo od nemačkih aviona.

Čim su dobili znak za uzbunu piloti iz krušedolske grupe su jurnuli ka avionima, eskadrile su poletele jedna za drugom: 104. na čelu sa kapetanom I klase Borom Markovićem; 103. na čelu sa kapetanom I klase Ilijom Vlajićem i 143. na čelu sa kapetanom I klase Milutinom Grozdanovićem. Prve vazdušne borbe su započete u rejonu Inđija - Vojka - Popinci - Batajnica, to su bila "paklena vrata Beograda". Iako nisu imali borbenog iskustva, naši piloti su hrabro ulazili u vazdušne okršaje.

Kapetan Mihailo Nikolić je oborio jednu "Štuku" i napao nemački "Do-17", ali mu je otkazao motor. Oboren je i ranjen. Dotle je kapetan Miloš Žunić oborio jedan nemački "Hajnkel", a zatim napao nekoliko "Me-109". Nemci su bili nadmoćniji, pogođen je, ali je uspeo da iskoči, no kružeći oko njega kao lešinari fašističke zveri su ga ubile vatrom iz mitraljeza. U Tamiš blizu Pančeva u plamenu je pao hrabri komandir elitne 102. lovačke eskadrile. Njegov pratilac, potporučnik Đorđe Stojanović, oborio je tri nemačka aviona, ali je ranjen i oboren.

Tog jutra je junački umro potporučnik Dušan Borčić iz 161. lovačke eskadrile. On je sa svojim "IK-3" oborio 2 nemačka aviona, a zatim je i sam oboren od Nemaca. U vazdušnoj borbi sa nadmoćnijim nemačkim lovcima kapetan Savo Poljanec je oborio jednog "Hajnkela", a zatim je napao grupu nemačkih "Meseršmita", i, iako pogođen i ranjen, uspeo je da sleti na zemunski aerodrom. Leteli su svi piloti, osim komandanta 51. lovačke grupe - majora Adum Romea i komandanta Prve lovačke brigade - pukovnika Rubčića. Poručnik Vasa Kolarov iz 32. grupe s aerodroma "Krušedol" je oborio 2 "Štuke", ali su ga napali i oborili vazdušni lovci-razarači "Me--110". Iako teško ranjen, uspeo je da iskoči i da se spase.

Beograd je 6. aprila bombardovan četiri puta: u 06.30, oko 11 časova, oko 14 časova i oko 16 časova. U zadnjem napadu je bilo oko 80 "Hajnkela" i 60 "Štuka" praćenih jakim sastavima lovaca. Tada je sa krušedolskog aerodroma na čelu eskadrile poleteo i komandant Šestog lovačkog puka, potpukovnik Božidar Kostić, i oborio 2 nemačka aviona. Sa zemunskog aerodroma je poletelo svega 6 aviona, koliko ih je i preostalo za borbu. Prvog dana u borbama u vazduhu piloti-lovci Šestog puka su oborili 30 nemačkih aviona, dok je oštećeno 16 a oboreno 11 naših aviona. Protivavionska artiljerija odbrane Beograda je oborila 27 nemačkih aviona. Poginulo je devet naših pilota, a ranjeno je osam. U puku je ostalo svega 16 lovačkih aviona.

Nemci su nastavili da bombarduju Beograd i noću između 6. i 7. aprila, kao i 7. aprila. No tada su im se mogle suprotstaviti vrlo slabe snage lovačke avijacije, prvenstveno iz 32. grupe. Oboreno je 14 nemačkih aviona, poginula su dva naša pilota, a jedan je ranjen. U puku je ostalo svega 13 aviona: 10 - "Me-109" i 3 - "IK-3". Piloti, koji su branili Beograd, bili su premoreni do krajnjih granica izdrživosti, jer su umesto 2-3 avio-poletanja imali po 7-8 vazdušnih borbi dnevno, a i avioni su bili na izmaku resursa.

Rezultati dejstava Šestog lovačkog puka

Hrabri piloti iz Šestog lovačkog puka su u toku odbrane Beograda 6. i 7. aprila 1941. godine prema podacima u knjizi potpukovnika Kostića "Plamen nad Beogradom", oborili 42 nemačka aviona, a za još 19 se to ne može tačno tvrditi. U knjizi "Naše nebo aprila 1941." ing. Petar Bosnić navodi 47 oborenih neprijateljskih aviona. Tačan broj nemačkih aviona, koje su 6. i 7. aprila piloti Šestog lovačkog puka oborili nad Beogradom, ne može se utvrditi, ali na osnovu dostupnih izvora broj se kreće između 42 i 48 aviona. U tim neravnopravnim borbama u vazduhu su poginula jedanaestorica naših pilota: desetorica iz Šestog puka i kapetan Živica Mitrović iz 31. grupe Drugog vazduhoplovnog puka. Ranjeno je devet pilota: od toga šestorica teško, a trojica lakše. U aprilskom ratu je poginulo 135 jugoslovenskih letača i oko 600 neletača. Vazduhoplovstvo je pružilo odlučan i organizovan otpor, a izvedena su i uzvratna dejstva po nemačkim aerodromima.

Epilog

Šesti lovački puk je junački branio Beograd. Borba naših i nemačkih lovaca je bila neravnopravna, jer je neprijatelj bio izrazito nadmoćniji. Puk je izgubio većinu aviona, pretežno u borbama. Poginulo je 11 pilota, a ranjeno devet. Ostatak sastava puka se povukao na aerodrom Bijeljina, gde su 12. aprila u nemačkom napadu uništeni preostali avioni. Posle toga puk se organizovano povukao prema Sarajevu, gde se zatekao na dan kapitulacije Kraljevine Jugoslavije - 17. aprila 1941. godine.


  vrh strane strana  (1)  (2)  (3)
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- rafale --- vitezovi
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS