AEROmagazin sadrzaj ovog broja clanak
 
vitezovi
strana 1
1
Uvod, pripreme za rat. Jutro 6. aprila.
strana 2
2
Odbrana Beograda, rezultati dejstava, epilog.
ova strana
3
Spisak pripadnika Šestog lovačkog puka.
 
Ime i prezime Čin
pilota-lovca
Dužnost i jedinica Oborio
nem.
aviona
Napo-
mena
Božidar Kostić potpukovnik, komandant
Šestog lovačkog puka
2  
Stevan Ivanić major, pomoćnik
komandanta puka
   
Stevan Krajinović kapetanI klase ađutant puka 1  
Aćim Slijepčević kapetan obaveštajni oficir puka    
Milan Stojanović poručnik na službi u komandi puka 1  
Danilo Đorđević major komandant
32. lovačke grupe
1  
Ilija Vlajić kapetan I klase komandir
103. lovačke eskadrile
1  
Miho Klavora kapetan I klase 103. lovačka eskadrila 2 poginuo
Bojan Presečnik poručnik 103. lovačka eskadrila 1 ranjen
Otmar Lajh potporučnik 103. lovačka eskadrila    
Dobrica Novaković potporučnik 103. lovačka eskadrila 1 poginuo
Jovan Kapešić potporučnik 103. lovačka eskadrila 2 poginuo
Branisalv Todorović n.v.t. činov nik 103. lovačka eskadrila 1 poginuo
Milutin Petrov narednik-vodnik 103. lovačka eskadrila   poginuo
Vladimir Gorup narednik-vodnik 103. lovačka eskadrila 1 poginuo
Borivoje Marković kapetan I klase komandir
104. lovačke eskadrile
1  
Božidar Ercigoj kapetan 104. lovačka eskadrila    
Ivo Novak kapetan 104. lovačka eskadrila    
Vasa Kolarov poručnik 104. lovačka eskadrila 1 ranjen
Vilim Aciger poručnik 104. lovačka eskadrila    
Dragomir Milošević narednik 104. lovačka eskadrila    
Milovoje Bošković narednik 104. lovačka eskadrila 1 poginuo
Zvonimir Halambek narednik 104. lovačka eskadrila    
Milutin Grozdanović kapetan I klase komandir
142. lovačke eskadrile
1 ranjen
Radisav Stamenković kapetan 142. lovačka eskadrila    
Milisav Velikić kapetan 142. lovačka eskadrila 1  
Đorđe Kešeljević poručnik 142. lovačka eskadrila 1  
Miodrag Aleksić potporučnik 142. lovačka eskadrila 2  
Ivo Rahek narednik 142. lovačka eskadrila    
Veljko Štalcer narednik 142. lovačka eskadrila    
Josip Helebrant kapetan I klase komandir
16. aerodromske čete
   
Adum Romeo major komandant
51. lovačke grupe
  smenjen
sa
dužnosti
Miloš Žunjić kapetan I klase komandir
102. lovačke eskadrile
1 poginuo
Milan Žunić kapetan I klase 102. lovačka eskadrila 1  
Momčilo Milosavljević kapetan 102. lovačka eskadrila    
Mihailo Nikolić kapetan 102. lovačka eskadrila 1 ranjen
Miodarg Bošković potporučnik 102. lovačka eskadrila 2 ranjen
Miloš Drakulić potporučnik 102. lovačka eskadrila    
August Kovač potporučnik 102. lovačka eskadrila    
Dragoslav Krstić potporučnik 102. lovačka eskadrila    
Đorđe Stojanović potporučnik 102. lovačka eskadrila 3 ranjen
Karlo Štrbenk narednik-vodnik 102. lovačka eskadrila 1 poginuo
Vukadin Jelić narednik 102. lovačka eskadrila 1  
Vladimir Puzić narednik 102. lovažka eskadrila    
Todor Gogić kapetan I klase komandir
161. eskadrile i
51. lovačke grupe
2  
Dušan Borčić potporučnik 161. lovačka eskadrila 2 poginuo
Miloš Gagić potporučnik 161. lovačka eskadrila    
Milisav Semiz narednik 161. lovačka eskadrila 4  
Dušan Vujičić narednik 161. lovačka eskadrila 3  
Savo Poljanec kapetan I klase komandir
162. lovačke eskadrile
1 ranjen
Milan Ristić kapetan 162. lovačka eskadrila    
Kosta Antonov kapetan 162. lovačka eskadrila    
Eduard Banfić niži
vojno-tehnički
činovnik
162. lovačka eskadrila 1 ranjen
Dragan Bojović poručnik 162. lovačka eskadrila 1 ranjen
Dobrivoje Milovanović narednik 162. lovačka eskadrila    
Mihailo Đorđević kapetan I klase komandir
17. aerodromske čete
   

  vrh strane strana  (1)  (2)  (3)
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- rafale --- vitezovi
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS