AEROmagazin clanak clanak
  SADRŽAJ
Legenda:
Rezime je link prema izvodu;
Vidi clanak je link prema članku.
REAGOVANJA, REČ UREDNIKA
IMAJU REČ


Vojno vazduhoplovstvo
Rezime AVION MiG-29Vidi clanak
Rezime HELIKOPTER AH-64
Rezime BESPILOTNE LETELICE
Rezime RAKETE VAZDUH-VAZDUH
NOVI AVION (3)


Civilno vazduhoplovstvo
Rezime USVOJEN ZAKON O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU
Rezime UREDBA IZ 1913. GODINEVidi clanak
Rezime NADZVUČNI PUTNIČKI AVIONI
Rezime O AUTOMATIZACIJI VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
Rezime SIGURNO NEBO


Nauka - tehnika - tehnologije
Rezime VIZUELIZACIJA STRUJANJA


Vazduhoplovna industrija
Rezime VZ ORAO


Vazduhoplovna medicina
Rezime ŠTETNOST MIKROTALASNOG ZRAČENJA


Sportsko vazduhoplovstvo
Rezime O VAZDUHOPLOVNOM MODELARSTVU
PROGLAŠENJE SPORTISTE VSJ ZA 1997. (2)


Principi aerotehnike
Rezime KAKO LETI HELIKOPTER


Feljton - prikazi - osvrti - jubileji
Feljton: BITKA ZA BRITANIJU (3)


Vazduhoplovna hronologija


Akronimi - pojmovi - termini


Vazduhoplovni humor


Novosti - zanimljivosti - PC

Naslovna strana

  IZVODI

  Sadrzaj MiG-29 FULCRUM   Kroz projekat aviona MiG-29 i dalje se oživotvoruje nekadašnja sovjetska krilatica: „leteti brže od svih, leteti dalje od svih i najviše nositi". Doduše, sada je ona nešto modifikovana i mogla bi se parafrazirati kao: „manevrisati brže od svih, manevrisati energičnije od svih, prvi pogoditi cilj". MiG-29 je jedini ruski avion koji je ušao u naoružanje NATO-pakta kroz nemačko ratno vazduhoplovstvo - Luftvafe. U maju 1995. godine MiG-29 je uključen i u borbeno dežurstvo NATO-vazduhoplovnih snaga. Krajem 1997. godine SAD su od Republike Moldavije kupile 21 avion MiG-29 za svoj tim „Red Eagles" za obuku američkih pilota na ruskim avionima.
 
  Piše:
mr Mato Siladić, dipl.ing.
  Sadrzaj AH-64 - ubica tenkova   Masovna upotreba oklopnih borbenih sredstava definiše visoku dinamiku borbenih dejstava po širini i po dubini vojišta. Samim tim protivoklopna borba mora biti elastična, visokomobilna i vatreno efikasna. Ovakav koncept zahteva mobilnu platformu za nošenje protivoklopnih sredstava. Upravo se helikopter sa svojim manevarskim sposobnostima pokazao kao idealno rešenje... Prvi let prototipa helikoptera s oznakom YAH-64 je izvršen 30. septembra 1975. godine, dok je drugi prototip poleteo 22. novembra 1977. godine. Ime Apač je dodano glavnom nazivu helikoptera krajem 1981. godine.
 
  Piše:
Goran Memon, dipl.ing
  Sadrzaj BESPILOTNE LETELICE - špijunski pogled iz ptičije perspektive   Od prvih ratnih sukoba u istoriji komandanti na bojnom polju su imali želju i potrebu da sagledaju ratno bojište iz vazduha, da otkriju šta neprijatelj radi i planira, a sve u cilju donošenja što boljih odluka i konačnog rešavanja ratnog sukoba u svoju korist. Ta želja im se prvi put ostvarila u devetnaestom veku korišćenjem osmatrača smeštenih u balonima, tada jedinim spravama koje su mogle da se odlepe od zemlje. Kasnijim pronalaskom aviona i njegovim usavršavanjem ta želja se postepeno ali potpuno ostvarivala, pa su osmatranja iz vazduha postajala obimnija, a oprema koja se za to koristila je postajala sve kompleksnija i sofisticiranija.
 
  Piše:
mr Zoran Vasić, dipl.ing.
  Sadrzaj RAKETE VAZDUH-VAZDUH   U borbi sa ciljevima u vazdušnom prostoru danas presudnu ulogu imaju lovački avioni, naoružani vođenim raketama vazduh-vazduh (V-V). Ove rakete su se pojavile u naoružanju nekih zemalja još za vreme Drugog svetskog rata. Nakon njegovog završetka prišlo se ubrzanom razvoju raketa V-V, a njihova borbena provera je vršena u lokalnim ratovima...
 
  Piše:
Slobodan Miljanović, dipl.ing.
  Sadrzaj USVOJEN ZAKON O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU   Dok se časopis „AEROMAGAZIN"" broj 2. nalazio u pripremi za štampanje, u Saveznoj skupštini Jugoslavije je 3. marta 1998. godine usvojen „ZAKON O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU". Od prvog donetog zakona iz ove oblasti u našoj zemlji do ovog poslednjeg prošlo je tačno 85 godina. Cilj ovog drugog napisa o „Zakonu o vazdušnom saobraćaju" nije da razvije diskusiju o dobrim i lošim stranama usvojenog Zakona... Stara latinska poslovica: DURA LEX, SED LEX je baš prigodna da nas podseti da: ZAKON, I KADA JE NEUGODAN, OSTAJE ZAKON.
 
  Pišu:
F/E Predrag Živić, dipl.ing.
prof. Radmila Tonković
  Sadrzaj UREDBA IZ 1913. - Uredba o saobraćaju spravama, koje se kreću po vazduhu   Vazduhoplovi teži od vazduha su privukli pažnju pravnika još sredinom 19. veka, ali kako se letelica sa motorom pojavila tek 1903. godine, prvi pravni izvori potiču iz prve decenije ovog veka, koja je za nas jako bitna. Tada je, na predlog našeg ministra unutrašnjih dela Stojana M. Protića i našeg ministra vojnog - đenerala Milana Božanovića radi štićenja interesa državnih u pogledu sprečavanja uhođenja, carinskih prava, narodnog zdravlja i narodne odbrane, kao i bezbednosti građana, po milosti božijoj i volji narodnoj, Petar I Karađorđević i kralj Srbije propisao „Uredbu o saobraćaju spravama, koje se kreću po vazduhu"...
 
  Pišu:
Marko V. Danilović
Nenad D. Stanković
  Sadrzaj PERSPEKTIVA NADZVUČNIH PUTNIČKIH AVIONA   Evropski projektanti su stekli veliko iskustvo sa Konkordom, kao jedinim nadzvučnim putničkim avionom u svetu, koji nakon više od 20 godina operativne uporebe nije imao ni jedan jedini udes... Kada je proslavljena desetogodišnjica upotrebe i korišćenja toga aviona, tada je flota Konkorda ostvarila oko 71.000 časova leta nadzvučnim brzinama, i oko 49.000 časova leta brzinom od 2 Maha. To je bilo više časova letenja nadzvučnim brzinama nego svih borbenih nadzvučnih aviona čitavog sveta zajedno.
 
  Piše:
dr Zlatko Rendulić, dipl.ing.
  Sadrzaj O AUTOMATIZACIJI VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA   Civilni vazdušni saobraćaj je složena privredna grana, na koju deluje ogroman broj brzo izmenjivih parametara. Uspešnost poslovanja izuzetno mnogo zavisi od brzine prihvatanja i povezivanja novih informacija, te od blagovremene reakcije na promene. Zato je civilni vazdušni saobraćaj privredna grana, koja najbrže uključuje i prihvata sva nova dostignuća računarske tehnologije u svetu.
 
  Piše:
Milenko Taušanović
  Sadrzaj SIGURNO NEBO - juče, danas, sutra   Kontrola letenja, o kojoj se, nažalost, ne zna dovoljno, svoj neupadljiv a veoma značajan posao obavlja tiho i efikasno, ali daleko od očiju javnosti. O kontrolorima letenja najviše znaju piloti, jedni druge prepoznaju kao ptice - po načinu leta. Deo su istog tima sa podeljenim dužnostima a jedinstvenim motivom - da letelice bezbedno, najkraćim, najbržim i za putnike najudobnijim putem stižu na odredišta.
 
  Piše:
Šime I. Oštrić
  Sadrzaj VIZUELIZACIJA STRUJANJA - pogled u nevidljivo   Danas se u svetu razvijaju i koriste mnoge tehnike vizuelizacije strujanja u toku aerodinamičkog eksperimenta, koji omogućuju da se „vide" strujne linije i putanje vazdušnih čestica, prelaz laminarnog u turbulentno strujanje, generisanje i poniranje vrtloga, pojava otcepljenja struje, pojava udarnih i ekspanzionih talasa itd. Primenom ovih tehnika može da se odredi brzina strujanja, gradijent brzine, ubrzanje, gustina fluida, pritisak, temperatura, koeficijent viskoznosti, Mahov broj itd.
 
  Piše:
dr Slavica Ristić
  Sadrzaj Vazduhoplovni zavod "ORAO"   Vazduhoplovni zavod „ORAO" je nastao 30. oktobra 1944. godine u Pančevu. Još dok je trajao Drugi svjetski rat formirana je „Avio- radionica br. 169" sa 17 radnika - vojnika, koji su vršili prve opravke i remont aviona za potrebe RV. Ove godine 30. oktobra VZ „Orao" će obilježiti značajan jubilej - 54 godine postojanja, uspješnog rada i razvoja.
 
  Piše:
Milan Prica, dipl.ing.
  Sadrzaj ŠTETNOST MIKROTALASNOG ZRAČENJA   Izumi, kao što su radio, televizija, radari i drugo, dopunjuju naše čulne i fizičke mogućnosti, i sa fiziološkog aspekta predstavljaju nove izvore psihičkog čovekovog života. Tako obogaćena ljudska svest pruža mogućnost za široku delatnost u cilju lakšeg i sadržajnijeg načina življenja. Međutim, na tom putu velikih dostignuća u humanizaciji životne sredine svedoci smo sve češćih nepovoljnih procesa u međuzavisnom funkcionisanju raznih bioloških sistema u odnosu na obilje tehnoloških novina...
 
  Piše:
Doc.dr.sc.med. Zdravko Stojanović
  Sadrzaj O VAZDUHOPLOVNOM MODELARSTVU   ...Dakle, 1921. godne u Srbiji se osniva prva zvanična organizacija, koja u sebi sadrži skoro sve vidove sportskog vazduhoplovstva, da bi se 1922. godine osnovao Jugoslovenski Aeroklub (JAK) uz pomoć državnog vrha i velikog broja entuzijasta i pokrovitelja- sponzora. Na taj način je u Kraljevini Jugoslaviji vazduhoplovno modelarstvo dobilo zvanično mesto i priznanje kao sportska i edukativna delatnost u vazduhoplovstvu.
 
  Piše:
ing. Ivančević Zoran
  Sadrzaj KAKO LETI HELIKOPTER?   Helikopter, kao i većina drugih letećih mašina, ostvaruje svoj let pomoću specijalno profilisanih uzgonskih površina koje se u slučaju helikoptera kreću kružno oko obrtne ose rotora. Poprečni presek tih uzgonskih površina se naziva - aeroprofil. O aeroprofilu detaljnije možete pročitati, takođe, u ovom broju.
 
  Piše:
prof.dr Zlatko Petrović, dipl.ing.

  vrh strane  
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- mig-29 --- uredba
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS