AEROmagazin sadrzaj ovog broja clanak
 
SENZACIJA U BEOGRADU
Pilot Vasilije Stojanović,
učesnik aeromitinga 1938. godine

Tačno pre šezdeset godina jedan pilot je odvažnošću, hrabrošću i spretnošću, kojima je izvodio vratolomije na avionu Fizir FN, oduzeo dah beogradskoj publici. Prisećamo se toga, povodom ovogodišnjeg aeromitinga "Batajnica 98."
 

  Pišu:
Snežana Đukić
Đorđe Ivanov
 
Vasilije Stojanovic
 S 
enzacija! - pisalo je na plakatu izvešenom po celoj beogradskoj varoši tog juna 1938. godine. "Nastavnik letenja, rezervni kapetan, izvanredni pilot Vasilije Stojanović izvešće neviđena čuda na aeroplanu! Između ostalog, u letu će podići maramicu sa zemlje, i sa 1.200 metara se obrušiti na tlo s ugašenim motorom!"

Da li je 5. juna pre 60 godina zaista bilo tako, ne znamo, ali je beogradska čaršija pohrlila prema starom letelištu ispod Bežanijske kose, na kojem je "senzacija" trebalo da se dogodi. U beogradskoj štampi toga vremena je zabeleženo, da su putevi prema Bežanijskoj kosi bili zakrčeni "zbog velikog interesovanja publike". U okviru prikaza domaćih i stranih aviona u programu je s avionom Fizir FN učestvovao i Vasilije Stojanović, prikazujući "kako ne treba leteti i spuštanje s ugašenim motorom".

Let, koji je trajao 11 minuta, trebalo je da predstavi greške koje pilot ne sme počiniti pri poletanju, u vazduhu i pri sletanju. Ta tačka je bila najbolje objašnjenje mogućih udesa, što je mogao da prikaže samo vrhunski pilot i učitelj letenja, koji je obučio 10 klasa aktivnih pilota, i još i više podoficira i oficira u rezervi. Na kraju programa "pilot, je na visini od 600 metara ugasio motor i ispravno se spustio na letelište". Da li je ugasio motor na 1.200 m kako što je bilo najavljeno, ili na 600 m kako ,je izvestila štampa, ostaje neizvesno, ali kada je to učinio, publika je ostala bez daha.

Tragom te vesti pokušavamo da dopremo do poslednjeg živog pilota - učesnika aeromitinga 1938. godine. Zahvaljujuči ljubaznosti potpukovnika Vojislava Stojanovića, načelnika Muzeja JRV, listamo plavu "Knjižicu letenja letačkog osoblja vojnog vazduhoplovstva Ministarstva vojske i mornarice - Štaba vazduhoplovstva vojske" iz 1938. godine. Sledeći tragove službenih zabeležaka upuštamo se u neizvesnu avanturu: istražujemo letačke puteve verovatno najstarijeg živog pilota i jedinog živog letača s aeromitinga, održanog 1938. godine na starom "letelištu" ispod Bežanijske kose gospodina Vasilija Stojanovića.

Rezervni vazduhoplovni kapetan pilot-lovac Vasilije Stojanovičje roden 1905. godine u Čačku, srez Trnavski, banovina Drinska. Pilotsku školu Prvog vazduhoplovnog puka u Novom Sadu je završio 1927. godine s ocenom vrlo-dobar. Počeo je "vrlo dobro", a nastavio "odlično": lovačku školu 6. vazduhoplovnog puka u Zemunu, u kojoj je dobio zvanje pilota-lovca, završio je s odličnim. U dva navrata - 1929. i 1938. godine - lično ga je pohvaljivao i odlikovao tadašnji komandant vazduhoplovstva đeneral Dušan Simovič. U "Godišnjim podacima iz 1936. godine" čitamo: "Stojanović Vasilije, rezervni kapetan, pilot-lovac. Nastavnik letenja Pilotske škole 1. vazduhoplovnog puka". Pa dalje, u odeljku pod nazivom "Kakve je stručne vazduhoplovne i letačke sposobnosti posedova" nalazimo: "Odličan pilot-lovac, akrobata, nastavnik, i veoma odvažan. Sposoban da pilotira sve dvosede i jednosede u našem Vazduhoplovstvu".

Zaista, dugačak je spisak aviona na kojima je do 1938. godine ostvario nalet od 2.500 časova, odnosno više od 15.000 letova. Kakav je to bio uspeh možda najbolje ilustruje podsećanje, da su tadašnji avioni, na kojima se peo na visine do 6.000 metara, imali otvorene kabine. Vasilije Stojanović je "obuzdao" FP-2, FN Valter, Avia BH-33, Potez-25, Brege-19, SIM-10, da bi jednom prilikom nakon samo dva sata "duplog" letenja, samostalno poleteo na Kaproni. Leteo je I na Dornije DO-77, u to vreme najmodernijem nemačkom avionu, koji je licencno izrađivan u fabrici aviona u Kraljevu; potom na avionima IK-2, IK-3, Bleriotu, Hoker Fjuriu, Rodi, Bristol Blenhajmu.

Zapravo, nije bilo aviona tadašnjeg jugoslovenskog vojnog vazduhoplovstva, na kojem se pilot Stojanović nije okušao. I na svakom je bio dobar. Nije, uostalom, bez razloga njegov prezimenjak, pilotski as koji je u Šestoaprilskom ratu oborio tri nemačka Meseršmita, Đorđe Stojanović jednom prilikom rekao: "Svako se za nešto rodi, a mi smo se rodili za pilote - imali smo sve potrebno - odvažnost, borbenost, spretnost i bili smo vitezovi".

Takve karakteristike su i dovele rezervnog kapetana pilota-lovca Vasilija Stojanovića do aeromitinga, održanog u okviru prve međunarodne vazduhoplovne izložbe na Beogradskom sajmu od 28. maja do 13. juna 1938. godine, na kojem je bio "senzacija". Šezdeset godina kasnije, a povodom aeromitinga "Batajnica 98.", prisećamo se snage, umešnosti, hrabrosti nekadašnjih letača, verujuči da i danas ima njima sličnih.


  vrh strane  
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- raptor --- senzacija
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS