AEROmagazin sadrzaj ovog broja clanak
 
mig-21
strana 1
1
Rumuni modernizuju MiG-21 u saradnji sa izraelskom firmom "Elbit".
strana 2
2
I Rusi modernizuju avion. Čija je modernizacija bolja?
ova strana
3
Tabela poređenja ruske i izraelske varijante modernizacije.
 
Upoređenje ruske i izraelske varijante modernizacije aviona MiG-21
Oprema - karakteristike MiG-21-93 Lancer
Impulsno-Doplerov radar Kopje EL/M-2032
Režim rada radara vazduh - vazduh
 - Merenje daljine u toku pretraživanja + +
 - Praćenje pojedinačnog cilja + +
 - Praćenje u toku skeniranja 8 ciljeva + +
 - Istovremeno gađanje 2 cilja + -
 - Bliska borba u vazduhu:
   - Vertikalno skeniranje + +
   - Ručno upravljiv mod - +
   - Pretraživanje u vidnom polju HUD + +
   - Radarski snop fiksiran duž nišanske linije + +
   - Široka akvizicija + +
Režim rada radara vazduh-zemlja
 - Mapiranje sa realnim snopom + +
 - Mapiranje sa visokom rezolucijom + +
 - Mapiranje sa Doplerovim izoštravanjem snopa + +
 - Merenje daljine V-Z + +
 - Povećanje/zamrzavanje radarske slike + +
 - Praćenje u toku skeniranja 4 cilja + -
 - Izbegavanje prepreka - +
 - Pretraživanje površine mora + +
 - Prikazivanje (indikacija) pokretnih ciljeva na zemlji + +
Daljina efikasnog dejstva radara (domet)
 - prednja polusfera (km) 57 >60
 - prednja polusfera (km) 35 35
Frekventni opseg radara (GHz) X (8 - 12) X (8 - 12)
Masa radara (kg) 130 78 - 100
Ulazna snaga radara (kVA) 8,5 2,0 - 2,5
Tip radarske antene sa procepima sa procepima
Gornji prikazivač, donji prikazivači + +
Sistem za bližu navigaciju RSBN,
opciono VOR/ILS/DME
VOR/ILS/DME
Navigacijski sistem INS-GPS INS-GPS
HOTAS + +
Integracija avionike i naoružanja preko magistrale podataka - +
Integracija naoružanja istočnog i zapadnog porekla opciono +
Nišan na pilotskoj kacigi + +
Sistem za pasivno i aktivno ometanje + +
Jednodelno čeono staklo kabine + -
Produženje veka upotrebe strukture + +

  vrh strane strana  (1)  (2)  (3)
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- mig-21 --- miletić
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS