AEROmagazin sadrzaj ovog broja clanak
 
mig-29 smt
strana 1
1
Poboljšana manevribilnost, avionika i napadno - navigacioni sistem.
ova strana
2
Električne komande leta, novi motori i ergonomska kabina.
strana 3
3
Smanjenje operativnih troškova i perspektive eksploatacije.
strana 4
4
Tabela taktičko-tehničkih karakteristika aviona.
 
Na avionu MiG-29SMT je umesto mehaničkog prvi put ugrađen trokanalni električni sistem komandi leta. Na taj način su ostvarene bolje karakteristike upravljivosti, omogućena je automatizacija leta u modovima navigacije, bliske borbe u vazduhu i sletanja. Takođe, električni sistem komandi leta dozvoljava i veći opseg napadnih uglova pri izvođenju manevara.

Na avionu MiG-29SMT su ugrađeni motori Klimov RD-43, koji omogućuju povećanje potiska za 20 procenata po motoru u odnosu na njihovu osnovnu varijantu RD-33. Osim toga, nova verzija motora ima manju specifičnu potrošnju za 3-5%, digitalno upravljanje, a takođe postoji i opcija za upravljanje silom potiska (TVC).

Na avionu se nalazi nova ergonomska kabina, koju je projektovala "Ruskaja Elektronika". Na pultu dominiraju dva višenamenska kolor prikazivača sa tečnim kristalima, manji monohromatski upravljački prikazivač, sistem HOTAS, gornji prikazivač (HUD) i nišan na pilotskoj kacigi. Ovako koncipirana kabina ne samo što poboljšava ergonomske parametre, već omogućuje efikasnu upotrebu oružja visoke preciznosti.

Integrisani navigacijski sistem s ugrađenim sistemom GPS obezbeđuje precizno određivanje pozicije aviona u uslovima jakog protivnikovog ometanja sa tačnošću ispod 50 metara. Mogućnost korišćenja GPS u sistemu GLONASS i NAVSTAR pruža opciju simultane komunikacije i razmenu podataka sa 12 satelita i različitih sistema.

Sa magistralom podataka je integrisan i sistem za proveru i praćenje rada opreme aviona KARAT. Zahvaljujući kompatibilnosti sistema KARAT sa PC-računarima moguće je na zemlji izvršiti brzu analizu podataka, koji su prikupljeni tokom trajanja misije. Na taj način se u vrlo kratkom vremenskom intervalu može sagledati i oceniti ispravnost rada avionske opreme. Osim sistema za proveru i praćenje, postoji i sistem za planiranje i analizu borbenih misija. Taj sistem obuhvata pripremanje i selektovanje podataka za formiranje digitalne mape terena, tip oružja za određenu misiju i analizu rezultata borbenih dejstava.

Zahvaljući poboljšanim aerodinamičkim osobinama novog krila, s ukupno osam potkrilnih tačaka, sa snažnijom pogonskom grupom i sa novom opremom, povećana je nosivost borbenih sredstava na 5000 kg. Radarski odraz aviona MiG-29SMT je znatno reduciran korišćenjem materijala, koji apsorbuju radarske signale. Primena novih tehnologija u cilju smanjenja uočljivosti letelice nije uticala na smanjenje njenih performansi. Proizvođač naglašava, da je vizuelna uočljivost aviona MiG-29SMT u prednjoj polusferi 10 puta smanjena u poređenju sa prethodnim varijantama aviona MiG-29.


  vrh strane strana  (1)  (2)  (3)  (4)
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- mig-29 smt --- ikarus
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS