AEROmagazin sadrzaj ovog broja clanak
 
ikarus
ova strana
1
Od osnivanja do Drugog svetskog rata.
strana 2
2
Posleratni razvoj.
 
FABRIKA AEROPLANA I HIDROPLANA

"IKARUS" A.D.

Vazduhoplovna fabrika "Ikarus" je počela sa radom 11. oktobra kao javno trgovačko društvo. Osnivanje je usledilo 16. oktobra, a registracija kod suda 29. novembra 1923. godine. Osnivači fabrike su: Dimitrije Konjević - direktor, dr Miloje Kovačević, Dušan Kovačević, Đoko Radulović i ing. Josif Mikl. Pun naziv fabrike je bio: "Prva srpska industrija aeroplana, automobila i strojeva Kovačević i dr. - Novi Sad".


 
 

Piše:
mr Zlatomir Grujić, pilot
 
Od nastanka do Drugog svetskog rata

 O 
dmah po osnivanju fabrike početa je proizvodnja četiri školska aviona ŠB-1. Već 23. marta je dovršen i isproban prvi avion ŠB-1 - Mali Brandenburg, koji je 28. marta 1924. godine ova fabrika isporučila vojnom vazduhoplovstvu. Posle tog aviona je izrađivan i SB-1 - Srednji Brandenburg.

Nakon početnog uspeha "Ikarus" je od Komande Mornarice dobio porudžbinu za šest hidroaviona ŠM-1, jer je taj avion trebalo da postane osnovni školski hidroavion. Prošireni su kapaciteti fabrike i primljeni su novi radnici.

 

 

U avgustu 1924. godine je osnovano Akcionarsko društvo sa kapitalom od 2.000.000 dinara. S obzirom na interesovanje Komande vazduhoplovstva da fabrika "Ikarus" i dalje radi na proizvodnji školskih aviona za vojne potrebe, kapital je 1. marta 1925. godine povećan na 5.000.000 dinara.

Posle dobijanja proizvodne serije od 200 aviona Potez XXV, fabrika je 1927. godine preseljena u nove objekte u Zemunu. U Novom Sadu su ostali pogoni za proizvodnju hidroaviona do 1931. godine. Avioni, proizvedeni u "Ikarusu" u periodu od 1924. do 1941. godine, dati su u tabeli 1.

Izgradnja nove fabrike u Zemunu, kao i organizacija procesa proizvodnje, izvršene su u saradnji domaćih inženjera i tehničara, prethodno školovanih u inostranstvu, sa francuskim stručnjacima. Primenjena su moderna rešenja, a po prvi put je jedna domaća vazduhoplovna fabrika dobila biro za pripremu rada i za tehničku kontrolu. Proizvodnja aviona Potez-XXV je počela u jesen 1927. godine, a svečana isporuka prvih aviona je obavljena 28. oktobra 1928. godine. Od tada pa sve do juna 1932. godine "Ikarus" je proizvodio "Poteze". Tada je naručena još jedna manja serija od 20 aviona, pa je ukupno proizvedeno 220 Poteza XXV. Posle tog velikog posla i ova fabrika je počela da oseća posledice ekonomske krize.

U to vreme "Ikarus" je vršio ugradnju motora Hispano-Suiza od 650 KS u avione Brege IX koje je proizvodila Državna fabrika aviona u Kraljevu, ali je i pored toga uspeo da izradi seriju lovaca Avia BH 33 po čehoslovačkoj licenci. Od 1936/37. godine u "Ikarusu" su po britanskoj licenci proizvedena 24 lovca Hoker-Fjuri. Iako već zastareo, to je bio avion veoma dobrih manevarskih sposobnosti.

Korak dalje je učinjen konstruisanjem i izradom prototipa prvog domaćeg lovca IK-1; a zatim i njegovog znatno boljeg sledbenika IK-2, koji je proizveden u seriji od 12 aviona. Tako je započeo proces modernizacije, koji je, nažalost, rat ubrzo prekinuo.

Pred rat je "Ikarus" dobio veliki posao - proizvodnju 40 bombardera metalne konstrukcije Bristol-Blenhajm po britanskoj licenci. Izvršene su pripreme, izgrađeni su novi veliki hangari i osposobljen je kadar. Do leta 1940. godine je izrađena 40 Bristol-Blenhajma i započela je izrada druge serije od 20 aviona, koja nije završena zbog rata. Poluzavršene avione i delove su zaplenili Nemci i prodali Finskoj gotove sklopove i delove.

"Ikarus" je bio velika i za to vreme moderna fabrika aviona sa 3.000 zaposlenih. Pored izrade aviona po licencama, bila je razvijena i intenzivna konstruktorska aktivnost. Po ideji i proračunima inženjera Cijana i Petkovića konstruisan je prototip modernog aviona niskokrilca za osnovnu obuku Aero-2a. Urađen je i prototip trenažnog niskokrilca mešovite konstrukcije M.M.2 konstruktora Manojlovića i Miloševića sa motorom Gnom-Ron K-7 od 420 KS, domaće proizvodnje (industrija avionskih motora, Rakovica). Najznačajniji je bio projekat lakog bombardera i razarača Orkan metalne konstrukcije, sa dva motora Fiat A74 RC od 840/890 KS. Vrlo interesantan je bio i projekat inženjera Bešlina - eksperimentalni avion drvene konstrukcije B-5 s pilotom u ležećem stavu. Prototipove ovih aviona su posle okupacije zaplenili Nemci i odvezli u svoje zavode.

 
Naziv aviona Namena Broj Godina Konstrukcija
ŠB-1 - Mali Brandenburg školski - dvosed 24 1924 licenca
SB-1 - Srednji Brandenburg školsko-prelazni 18 + 4 1924. licenca
ŠM-1 - školski mikl školski hidroavion 36 + 6 1924. Josif Mikl
IO- izviđač obalni izviđač-hidroavion 37 1926. Josif Mikl
IM - izviđač mornarički izviđač-hidroavion 1+1+2 1926. Josif Mikl
Potez XXV izviđač 220 1928. francuska licenca
Avia - BH 33 lovac 30 1933/34. čehoslovačka licenca
Hoker- Fjuri lovac - dvokrilac 24 1936/37. britanska licenca
Sivi Soko - SIM VIII sportsko-turistički 1+1+1 1931. Sima Milutinović
IK-1 lovac 1 1935. Ljubomir Ilić I Kosta Sivčev
IK-2 lovac 1+12 1938/39. Ljubomir Ilić, Kosta Sivčev
Orkan laki bombarder i razarač 1 1940. Momčilović I Radojković
M.M.-2 trenažni avion 1 1940. Manojlović I Milošević
B-5 avion za obružavanje 1 1940/41. Dragutin Bešlin
Bristol-Blenhajm bombarder 40 1940. britanska licenca
Aero-2 školski 1 1940. Cijan i Petković
Ukupno do 1941. godine 464    
(Prema podacima MJV, proizvedeno je 40 Avia BH-33 i 41 Bristol-Blenhajma.)
 

  vrh strane strana  (1)  (2)
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- mig-29 smt --- ikarus
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS