AEROmagazin clanak clanak
Sadržaj  
 
  Legenda:
Rezime   je link prema izvodu;
Vidi clanak   je link prema članku.
 REAGOVANJA
OVOGODIŠNJI JUBILEJI NAŠEG VAZDUHOPLOVSTA
85 GODINA NAŠEG VAZDUHOPLOVSTA
Izvod Ratne sekire 21. veka: TOMAHAWK
Izvod Ruski odgovor na izazov zapada: MiG-29SMT Vidi clanak
Izvod Nebeski ratnik: VALKIRA
Izvod ANTEJ-2500
Izvod AVIONSKI VIŠECEVNI TOPOVI
Izvod TRI SEDMICE
Izvod HIGH-TECH U PUTNIČKIM AVIONIMA
Izvod Fabrika aeroplana i hidroplana: IKARUS A.D. Vidi clanak
Izvod IMA LI PILOTA U KABINI?
Pogled u nevidljivo: VIZUELIZACIJA STRUJANJA (2)
Izvod VAZDUŠNO-REAKTIVNI POGON
MIKROTALASNO ZRAČENJE (2)
Izvod JEDRITI PADOBRANOM
Izvod 75 godina međunarodnog vazdušnog saobraćaja
Izvod 16. PRVENSTVO JUGOSLAVIJE U PRECIZNOM LETENJU
Izvod RC MODEL ZA POČETNIKE
Izvod ULTRALAKI AVIONI
PITANJE-ODGOVOR
LET (Flight) - Časopis za istoriju vazduhoplovstva
Izvod Klub otvorenog neba
Feljton: HEROJI APRILSKOG RATA (3)
NOVOSTI - ZANIMLJIVOSTI
GLUVARENJE PO VEBU
Izvodi  
Sadrzaj  
Ratne sekire 21. veka:
TOMAHAWK
  Piše:
Tufegdžić Vladimir, dipl. ing.
 
U prvo vreme je "Pustinjska oluja" smatrana regionalnim sukobom jer su koalicione snage bile koncentrisane na Srednjem istoku, iako su dolazile iz Evrope i iz Amerike. Danas je poznato, da je od samog početka ovaj sukob imao globalni elemenat u vidu tajne operacije preduzete prvog dana rata. Ova operacija, u kojoj je učestvovala specijalno obučena jedinica Američkog ratnog vazduhoplovstva ("United States Air Force" - USAF) "Tajne veverice" ("Secret Squirrels"), izvanredan je pokazatelj nove strategije zaštite globalnih interesa Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u periodu posle hladnog rata.
 
Sadrzaj  
Ruski odgovor na izazov zapada:
MiG-29SMT
  Pišu:
mr Milan Bajović
mr Dušan Maoduš
 
Dvadesetogodišnja upotreba i korišćenje aviona MiG-29 je pokazala, da taj avion, zahvaljujući, pre svega, izvrsnoj aerodinamici, nišanu na pilotskoj kacigi i projektilima vazduh-vazduh R-73E još uvek nema premca u vođenju bliske, manevarske borbe u vazduhu (videti Aeromagazin br. 3). Međutim, od najsavremenijih borbenih aviona se danas zahteva, da uspešno vode borbu i na srednjim daljinama, izvan vizuelnog dometa, a takođe i da imaju sposobnost nošenja borbenih sredstava vazduh-zemlja visoke preciznosti...
U nastojanju da se održi konkurentnost ruskih borbenih aviona i u prvoj dekadi narednog veka s avionima četvrte generacije, proizvedenim na Zapadu, ruski koncern "MAPO-MiG" je na izložbi "Farnboro '98" predstavio novu verziju lovačkog aviona MiG-29. Prikazan je višenamenski borbeni avion MiG-29SMT - jednosed.
 
Sadrzaj  
Nebeski ratnik:
VALKIRA
  Piše:
Vojimir Molović, dipl.ing.
 
Krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina ovog veka strategija razvoja bombarderske avijacije je bilo postizanje velikih visina i brzina. U to vreme su zapadni vojni analitičari smatrali, da protivnička strana (zemlje Varšavskog ugovora na čelu sa SSSR-om) ne poseduju PVO sisteme takvih karakteristika, koji su sposobni da unište letelicu koja leti nadzvučnom brzinom na velikoj visini. Iz tih razloga je armija SAD krajem 1954. godine i početkom 1955. godine raspisala konkurs za projektovanje novog strategijskog nadzvučnog bombardera pod šifrom WS-110A. Novi bombarder je prema tom planu trebalo da uđe u naoružanje sredinom šezdesetih godina i da zameni bombardere B-52 i B-58, koji su se već nalazili u sastavu strategijske komande SAD.
 
Sadrzaj  
ANTEJ-2500
  Piše:
docent dr Slavko Pokorni,
dipl.ing.
 
Kako će izgledati sistem PVO neke zemlje početkom 21. veka? Analitičari očekuju, da će u narednoj deceniji verovatno doći do bitnih promena u strukturi sistema protivvazdušne odbrane (PVO) zemalja u svetu. Umesto velikog broja postojećih i više ne tako savršenih raketnih sistema PVO sa radarski vođenim raketama, kao što su Volhov i Neva (NATO-oznaka SA-2 Guideline i SA-3 Goa), verovatno će se PVO neke zemlje zasnivati na manjem broju veoma savremenih radarski vođenih raketa velikog dometa kao što su S-300P (NATO-oznaka SA-10 Grumble). Na taktičkom nivou će najverovatnije još veću upotrebu imati IC-samovođene rakete za male visine, koje su manje otporne na IC-protivdejstva, ali zato znatno ubojitije. (Sve navedene oznake su oznake ruskih raketnih sistema PVO, a procenu je izneo Steven J. Zaloga, poznati američki specijalista za raketne sisteme i izvoz naoružanja, autor više knjiga i članaka iz oblasti tehnologije PVO sistema.)
 
Sadrzaj  
AVIONSKI VIŠECEVNI TOPOVI
  Piše:
Slobodan Miljanović, dipl.ing.
 
Glavna tendencija u razvoju savremenih avionskih topova je povećanje brzine gađanja. Jedan od načina za njeno povećanje je usavršavanje forme ciklusa rada automatike topa kroz povećanje broja cevi. Danas je najveći deo američkih borbenih aviona naoružan višecevnim avionskim topovima kalibra 20 mm, 25 mm i 30 mm. Osim Amerikanaca, jedino su još Rusi radili na razvoju takvih topova kroz njihovo kopiranje i usavršavanje.
 
Sadrzaj  
TRI SEDMICE
   
 
 
Devetog aprila 1995. godine na ceremoniji održanoj u Everetu, nekih šezdesetak kilometara udaljenom od Sijetla, "Boeing" je svetu prikazao svoje najnovije čedo - prototip aviona B-777. Avion je predstavljen uz veliku pompu, kakvu jedan ovako skup i sofisticiran proizvod i zaslužuje. Pored svoje tehničke savršenosti, ovaj avion predstavlja i prekretnicu u načinu na koji "Boeing" projektuje i proizvodi svoje avione. Naime, "Boeing" je uveo dve značajne novine u svoj rad. Prvo, kompletno projektovanje aviona je urađeno na računaru, da bi kasnije svi podaci bili preneseni sa računara na numeričke mašine u radionicama bez upotrebe papira, što izuzetno ubrzava i pojeftinjuje serijsku proizvodnju. Upotreba računara takođe omogućuje minimalan rad prilikom projektovanja izmenjenih verzija aviona. Druga novina nosi naziv "working together". Od same najave projekta "Boeing" je tesno sarađivao sa menadžmentom i pilotima kompanija koje su bile zainteresovane za avion, kao i s američkim i svetskim udruženjem pilota. Cilj ove saradnje je bio, da se od samog početka krene sa projektovanjem baš onakvog aviona kakav je avio-kompanijama i potreban, a da se tehničke inovacije upotrebe na takav načina da pomognu pilotima i da povećaju bezbednost.
 
Sadrzaj  
HIGH-TECH U PUTNIČKIM AVIONIMA
  Piše:
Slobodan Mitić, dipl.ing.
 
Iznenađujuća je činjenica, da su poslednjih dvadesetak godina najveći svetski proizvođači aviona, namenjenih civilnom tržištu, odlučili, da uvedu radikalnije novine u koncepciju tih aviona, pa čak i one novine za koje se smatralo da su isključivo privilegija borbenih aviona. U projektnim biroima, u fabričkim koncernima i u najvećim svetskim vazduhoplovnim kompanijama se uveliko radi na projektovanju, proizvodnji i eksploataciji savremenih civilnih aviona sa sistemom električnih komandi leta, kao i sa svom neophodnom pratećom opremom i uređajima, koji takvim avionima omogućuju let sa smanjenom rezervom statičke stabilnosti. Ovi projekti se kombinuju s uvođenjem nove generacije snažnijih i ekonomičnijih vazduhoplovnih motora sa smanjenim intenzitetom buke u odnosu na do sada korišćene vazduhoplovne motore.
 
Sadrzaj  
Fabrika aeroplana i hidroplana:
IKARUS A.D.
  Piše:
mr Zlatomir Grujić, pilot
 
Vazduhoplovna fabrika "Ikarus" je počela sa radom 11. oktobra kao javno trgovačko društvo. Osnivanje je usledilo 16. oktobra, a registracija kod suda 29. novembra 1923. godine. Osnivači fabrike su: Dimitrije Konjević - direktor, dr Miloje Kovačević, Dušan Kovačević, Đoko Radulović i ing. Josif Mikl. Pun naziv fabrike je bio: "Prva srpska industrija aeroplana, automobila i strojeva Kovačević i dr. - Novi Sad".
 
Sadrzaj  
IMA LI PILOTA U KABINI?
  Piše:
Irena Krstić, dipl.ing.
 
Kada su točkovi aviona Boeing B-777 dotakli pistu, pojavio se jedan od aviona budućnosti. Boeing B-777 je spojio sve dotadašnje revolucionarne promene dizajna, od kojih je najvažnije uključivanje u rad sofisticiranih kompjutera u letački kontrolni sistem. Usled toga se zauvek promenio način, na koji će piloti leteti na sledećim generacijama Boeingovih aviona. Novi FBW sistem (fly-by-wire - električne komande leta) daje pilotima mnogo više povratnih informacija o avionu u odnosu na ranije elektromehaničke sisteme, tačnu putanju leta i obezbeđuje sigurnost aviona i putnika.
 
Sadrzaj  
VAZDUŠNO-REAKTIVNI POGON
  Piše:
prof. dr Zlatko Petrović, dipl.ing.
 
Jedan od najčešćih vidova pogona današnjih letelica je vazdušno-reaktivni pogon. Pogon i letelice se konstruišu tako, da su za propisane uslove najekonomičnije. Klipni i vazdušno-reaktivni motori pripadaju kategoriji motora s unutrašnjim sagorevanjem. Energija koju oni oslobađaju se dobija iz sagorevanja goriva. Za sagorevanje u ovakvim motorima neophodno je obezbediti oksidator (kiseonik). Kiseonik se uzima iz okoline - iz vazduha. Sagoreli gasovi se izbacuju napolje, kako bi oslobodili prostor za novo sagorevanje. U principu postoje četiri faze (ciklusa) u radu motora s unutrašnjim sagorevanjem...
 
Sadrzaj  
JEDRITI PADOBRANOM
  Piše:
Dejan Vračarević
 
Paraglajding je vazduhoplovni sport u ekspanziji. Iako je ideja o tome stara koliko i čovekov san o letenju, smatra se, da je paraglajding počeo na osnovu metode koju je NASA razvijala za spuštanje kosmičkih modula šezdesetih i sedamdesetih godina. Projekti o tome, koji su niz godina ležali u arhivi, dospeli su, po nekim izvorima u ruke francuskih, a po drugim švajcarskih planinara, koji su se poslužili tim metodom za spuštanje sa planinskih vrhova. Prvi paraglajderi su imali solidne letne karakteristike, bili su relativno sigurni i malog gabrita u odnosu na druge letelice. Kod današnjih paraglajdera je povećana bezbednost i obučeni piloti sa njima mogu postići dobre rezultate.
 
Sadrzaj  
75 godina
međunarodnog vazdušnog saobraćaja
  Piše:
prof. Biserka Isaković
 
Ove godine se navršila jubilarna 75. godišnjica prvih međunarodnih letova javnog vazdušnog saobraćaja u Jugoslaviji. Letove je obavila francusko-rumunska kompanija Franko-Rumen (FRANCO-ROUMAINE) na liniji od Pariza preko Beograda do Istanbula. Tako je Beograd, a time i naša zemlja, prvi put uključen u sistem evropskog vazdušnog saobraćaja. Dogodilo se to na samom početku ere vazdušnog saobraćaja, samo četiri godine nakon otvaranja prve redovne linije vazdušnog saobraćaja u Evropi.
 
Sadrzaj  
16. PRVENSTVO JUGOSLAVIJE
U PRECIZNOM LETENJU
  Piše:
Miroslav Isaković, pilot
 
Na osnovu pravilnika FAI, 16. Prvenstvo Jugoslavije u preciznom letenju 1998. godine je održano u okviru "I Memorijala Dr. Vladimira Aleksića" u Pančevu, "XVI Memorijala Ivan Sarić" u Subotici i "XXX Memorijala Kraljevački oktobar" u Kraljevu. Na navedenim memorijalnim takmičenjima motornih pilota VSJ su učestvovala ukupno 32 pilota iz 17 aeroklubova, a takmičarski letovi su obavljeni našim avionima Utva-75, bezbedno i kvalitetno sa dobrim sportskim rezultatima.
 
Sadrzaj  
RC MODEL ZA POČETNIKE
  Piše:
prof. Aleksandar Kusovac,
dipl.ing.
 
Ovaj model je namenjen onima, koji tek nameravaju da se bave RC modelarstvom. Model se odlikuje izuzetnim karakteristikama, lak je za upravljanje i dozvoljava početničke greške pri upravljanju. Po karakteristikama je između jedrilice i motornog modela. Po prestanku rada motora uz pomoć "termike" dugo može ostati u vazduhu, toliko dugo da "ćete morati sleteti" zbog istrošenosti baterija RC uređaja.
 
Sadrzaj  
ULTRALAKI AVIONI
  Piše:
Stojan Korda, pilot
 
Ultralaki avioni su relativno nov proizvod avijacije, ali im je osnova stara i počinje s Otom Lilijentalom (Otto Lilienthal), zatim braćom Rajt (Wright), koji su letom svog prvog aviona ostvarili staru čovekovu želju i san, da poleti kao ptica. Od tog vremena je avijacija napredovala neviđenim tempom, ali je taj razvoj sve više čoveka - entuzijastu i ljubitelja letenja odvajao od njegova sna da poleti sam na svojem avionu i da uživa u letenju, bez ulaganja većih finansijskih sredstava.
 
Sadrzaj  
AEROKLUB "NOVI SAD" -
Klub otvorenog neba
  Piše:
prof. Radmila Tonković
 
Povodom 75. godišnjice osnivanja Aerokluba "Novi Sad" - kluba otvorenog neba u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu je 11. novembra 1998.godine otvorena izložba "Novi Sad, kolevka Jugoslovenskog vazduhoplovstva i 75 godina aerokluba u Novom Sadu" i održana svečana akademija "75 godina na nebu nad Novim Sadom". O izložbi je sažeto i impresivno govorila prof.Biserka Isaković - kustos Muzeja Jugoslovenskog vazduhoplovstva,.a izložbu je otvorio najstariji vazduhoplovac Novog Sada i član Aerokluba "Novi Sad" 90-godišnji gospodin Borivoje Gagić - poznati jedriličar između dva rata.
 

  vrh strane  
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- mig-29 smt --- ikarus
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS