AEROmagazin sadrzaj ovog broja clanak
 
berkut
strana 1
1
Zahtevi za lovački avion pete generacije. Zašto su Amerikanci odustali?
ova strana
2
Zašto Rusi ne odustaju? Da li će im uspeti ono što Amerikancima nije?
 
Zašto Rusi ne odustaju od supermanevribilnosti?

Međutim, Rusi smatraju, da se u istoriji borbene avijacije već više puta odustajalo od bliske manevarske borbe u vazduhu, ali je takve teoretske pretpostavke život opovrgnuo. To pokazuje analiza dejstva lovačke avijacije u oružanim sukobima (izuzev možda u "Pustinjskoj oluji"), gde su lovački avioni, iako u borbu uvođeni na većim daljinama, po pravilu, prelazili na dejstvo sa manjih udaljenosti i borbu češće završavali streljačkim dejstvom nego raketnim naoružanjem. Sa velikom verovatnoćom se pretpostavlja, da će usavršavanje sredstava za protivelektronsku borbu, kao i smanjenje vidljivosti lovačkih aviona u radarskoj i infracrvenoj oblasti, dovesti do pada relativne efikasnosti raketa na velikim i na srednjim daljinama. Osim toga, i ako bi se vodila borba raketama na velikim udaljenostima, ako obe strane koriste oružja podjednakih mogučnosti, u prednosti će biti onaj koji će moći brže da manevriše svojim lovcem u pravcu cilja, čime će moći potpunije da iskoristi dinamičke mogućnosti raketa kojima je naoružan. U tim uslovima poseban značaj dobija mogućnost postizanja maksimalnih ugaonih brzina, kako na dozvučnim, tako i na nadzvučnim brzinama. To je razlog, što su Rusi, i pored složenih problema, ipak ostali kod zahteva za supermanevribilnost za svoj lovački avion pete generacije.

Jednim od rešenja, kojim se mogu obezbediti potrebne manevarske karakteristike lovca pete generacije, smatra se i krilo tipa - obrnuta strela, koje je do sada više puta pokušano da se primeni. KOS omogućuje poboljšanje upravljivosti na malim brzinama leta i povečanje aerodinamičke efektivnosti na svim režimima leta. Ugradnja KOS obezbeđuje bolje spajanje krila i trupa aviona i optimizaciju raspodele pritiska na krilu.

Prema proračunima američkih stručnjaka, primena KOS na avionu tipa F-l6 je trebalo da poveča ugaonu brzinu zaokreta za 14%, a radijus dejstva za 34%, uz skraćenje potrebne dužine poletno-sletne staze za 35%.

Da li će Rusima uspeti ono što drugima do sada nije?

Rusi smatraju, da napredak u razvoju vazduhoplovnih materijala i projektovanja vazduhoplova omogućuje, da se problem aerodinamičke divergencije reši primenom kompozitnih materijala sa racionalnom raspodelom vlakana, čime se povećava čvrstoća krila u zadanom pravcu. Međutim, i pored toga, primena KOS je ostala vezana za niz problema, za čije rešavanje su bila potrebna obimna istraživanja. U istraživanju tipa budućeg lovačkog aviona pete generacije Rusi su angažovali velike istraživačke centre, koji su u istraživanju modela KOS polazili od aviona MiG-23 i Su-27.

Razvoj eksperimentalnog aviona S-37 se zasnivao na stvaralačkoj primeni iskustava iz projektovanja aviona u svetu i na širokom uvođenju perspektivnih tehnologija u oblasti aerodinamike, sistema za upravljanje i konstrukcijskih materijala. Njegove potencijalne prednosti u poređenju s avionima sa krilima sa direktnom strelom jesu u većim nosećim mogučnostima KOS zbog povoljnijeg opstrujavanja i manjeg aerodinamičkog otpora, posebno na krozzvučnim brzinama leta. To omogućuje bolju upravljivost aviona na malim brzinama, bolje karakteristike, a takođe i smanjenje brzine sletanja i povećanje doleta.

Cilj ispitivanja u letu S-37 je bio praktično potvrđivanje očekivanih prednosti aviona sa KOS, radi korišćenja takvog konstrukcijskog rešenja na novim borbenim avionima. Dobijanjem pozitivnih rezultata ispitivanja u letu navedene prednosti uz tehnička rešenja, koja je več postigla firma "Suhoj" sa vionom Su-37 (vektorisani potisak, integrisani sistem za upravljanje avionom i motorom itd.), značajno će proširiti prostorno-vremenski dijapazon manevribilnosti i bitno pojednostaviti pilotiranje avionom. Tada, "egzotične" figure vrhunske pilotaže za današnje vreme, kao što su "Kobra Pugačova" i "Čakra Frolova" i druge, mogu da postanu važan elemenat borbene pripreme pilota borbenih aviona. Razvoj ovog aviona-demonstratora će podstaći i razvoj perspektivnih visokootpornih materijala za KOS, radi povečanja njegove čvrstoće i elastićnosti uz minimalno smanjenje nosivosti.

Treba napomenuti, da je ovaj avion konstruisan tako, da bude što manje uočljiv (primenom "stelt" tehnologije). KOS daje znatno manji radarski odraz u prednjoj polusferi. Smanjenje efektivne radarske refleksne površine se obezbeduje i širokom primenom kompozitnih materijala.

S-37 sada koristi dva turbomlazna motora D-30F6. U budućnosti će se oni zameniti motorima nove generacije.

Realizacija zavisi od para

Ipak, do završetka svih ispitivanja u letu eksperimentalnog aviona S-37 i njegovog dovođenja do operativne upotrebe ostaje još dug i složen put. Imajuči u vidu dosadašnja naučna dostignuća, praktične rezultate postignute u projektovanju aviona slične aerodinamičke konstrukcije u svetu, sadašnji nivo finansijskih mogućnosti vojske Ruske Federacije, kao i tehnički i ekonomski rizik koji obično stoje pred ovakvim poduhvatima - nažalost, ne treba očekivati ubrzanje rada na ovom projektu.

Međutim, več danas je jasno - da projekat aviona S-37, koji nesumnjivo ima potencijale za dalji razvoj, ima ogromnu tehnološku, vojnu i političku važnost u borbi za prevlast u projektovanju aviona između zapadnih i ruskih proizvođača borbenih aviona i omogućuje Rusiji, da značajno učvrsti svoje pozicije na međunarodnom tržištu naoružanjem.

Bez obzira na ekonomske teškoče kroz koje Rusija prolazi, potencijalne mogučnosti njene vazduhoplovne industrije i rezultati postignuti poslednjih decenija joj obezbeđuju, da i dalje ostaje jedna od vodećih vazduhoplovnih sila sveta. To potvrđuje i razvoj principijelno novog aviona S-37.


  vrh strane strana  (1)  (2)
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- berkut --- linija
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS