AEROmagazin sadrzaj ovog broja clanak
 
PRVA NOĆNA LINIJA
  vazdušnog saobraćaja u svetu
   
Piše:
  prof. Biserka Isaković
 
 
 N 
ije kasno da se podsetimo, da se prošle godine navršilo 75 godina od ovog događaja od presudne važnosti za vazdušni saobraćaj u svetu. Istorija vazdušnog saobraćaja kod nas počinje sa 25. martom 1923. godine, kada je putnički avion kompanije "Franko Rumen" sleteo na aerodrom u Pančevu. Tada je uspostavljena redovna linija - Pariz, Strazburg, Prag, Beč, Budimpešta, Beograd, Bukurešt, Istanbul, a naša zemlja je prvi put uključena u sistem evropskog vazdušnog saobraćaja.

Glavni cilj ove kompanije je bio, da putnik za što kraće vreme stigne iz Pariza u Istanbul i da time kompanija konkuriše ostalim prevoznicima, a pre svega poznatom vozu Orijent-ekspres. U uslovima vazdušnog saobraćaja u to vreme se letelo samo danju. Putovanje bi se prekidalo sa prvim sumrakom, a let bi se nastavio sledećeg jutra. Time bi se gubila prednost postignute brzine prevoza tokom dana, što je predstavljalo veliki nedostatak. Tako je voz Orijent - ekspres vozeći neprekidno i noču gotovo sustizao ovu vazdušnu liniju na putu za Istanbul. Zbog toga se u leto 1923. godine rađa ideja, da se na jednom delu puta uvede noćni let. Izbor je pao na deo rute Beograd - Bukurešt. Da bi sve bilo spremno i bezbedno trebalo je izvršiti niz priprema, a naročito je trebalo pripremiti avione i osposobiti aerodrome u Pančevu i Bukureštu i obučiti osoblje.

Priprema aviona

    Transportni avion "Kodron C-61" kojom je kompanija "Franko-Rumen" otvorila prvu redovnu nićnu liniju u istoriji vazduhoplovstva
 

Izabranje avion tromotorac Kodron C - 61 S, koji je u potpunosti odgovarao zahtevima kompanije "Franko - Rumen". Kompanija je još početkom 1923. godine poručila ove avione u cilju modernizacije svoje flote. Avion je primao 8 putnika i imao je tri motora. Ali, za noćni let je trebalo izvršiti nove modifikacije. Uvedeno je električno osvetljenje putničke i pilotske kabine, električno grejanje, kao i propisna ugradnja crvenih i plavih svetala na prednjem i zadnjem delu aviona. Na , prednjem delu aviona su se nalazila dva jaka reflektora, kojima je pilot mogao da menja ugao i pri poletanju i pri sletanju. Avion je još bio snabdeven raketama, koje su se ispaljivale i ostajale nekoliko minuta u vazduhu osvetljavajuči poletno-sletnu stazu. U cilju bezbednosti leta na avion su ugradeni prvi goniometri za odredivanje pozicije aviona sa dometom od oko 250 km za davanje i od oko 150 km za prijem poruka.

Oprema aerodroma i rute

Aerodromi u Pančevu i Bukureštu su bili opremljeni za prihvat i za otpremu aviona u uslovima nočnog letenja. Duž poletno- sletne staze su postavljena propisana svetla i dva jaka reflektora na pokretnoj osnovi, koji su iz dva različita pravca osvetljavali pistu za vreme sletanja ili poletanja aviona. Duž rute od Pančeva do Bukurešta za bezbedan let i za sigurnu navigaciju su na svakih 20 km postavljeni farovi kao zemaljski orijentiri. Dva su bila na teritoriji naše zemlje, a 22 na teritoriji Rumunije. U slučaju potrebe u pripremi su bile i raznobojne rakete, da bi se obezbedila sigurnost leta.

To su bili prvi zemaljski navigacijski uredaji za prve noćne letove vazdušnog saobračaja u svetu.

Otvaranje nočne linije

Posle uspešno izvršenih priprema 9. septembra 1923. godine kasno popodne je avion Kordon C-61 kompanije "Franko - Rumen" sa posadom Noži-Gidon i putnicima sleteo na aerodrom u Pančevu. Posle kraćeg zadržavanja, avion je u sumrak poleteo za Bukurešt.

Time je otvorena prva redovna nočna linija vazdušnog saobračaja u svetu. Komercijalni uspeh kompanije "Franko-Rumen"je bio obezbeđen.

Celokupan let od Pariza do Bukurešta s usputnim sletanjima je tada trajao 27 časova, dok je Orijent-ekspresu za isti put bilo potrebno 75 časova.

Vazdušni saobraćaj je time još jedanput potvrdio svoje prednosti, a linija Beograd - Bukurešt je ušla u istoriju svetske avijacije.


  vrh strane  
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- berkut --- linija
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS