AEROmagazin sadrzaj ovog broja clanak
 
šiler
ova strana
1
Mućke osiguravajučeg društva
strana 2
2
Abver u akciji
strana 3
3
Kontraudar naše tajne službe
strana 4
4
Ratna sudbina aviona IK-3
strana 5
5
Traganje za istinom
 
Operacija
"Šiler"
Rat špijuna za IK-3
Canaris
 

Piše:
Petar Bosnić
 
 
  Ovo je priča o lovu na naš najbolji lovački avion, koji je prvi put poleteo u proleće 1938. godine, ispričana na osnovu istorijske građe i sopstvenog istraživanja autora priče, koja ima sve elemente uzbudljivog špijunskog trilera.   Već posle prvih napisa o novom jugoslovenskom lovačkom avionu IK-3 u domaćoj i stranoj stručnoj i revijalnoj štampi, nemačka vojna obaveštajna služba (ABVER), kojom je rukovodio admiral Vilhelm Kanaris, jako se zainteresovala za ovaj naš novi avion izuzetnih "sposobnosti". Od tada, pa sve do aprilskog rata 1941. godine, IK-3 je bio pod budnim, ali ne uvek nevidljivim okom nemačkih obaveštajaca i špijuna...

Foto: Kolekcija M. Micevski
Drugi prototip (i prvi serijski) IK-3, završen 15. decembra 1939. godine
... prvi sa desne strane je major inženjer Ljubomir Ilić, glavni konstruktor

Mućke osiguravajućeg društva "Balkan"

Pre prvog probnog leta prototipa IK-3, fabrika aviona "Rogožarski A.D." u Beogradu je tražila osiguranje za svoj novi avion vredan tadašnjih 2.376.638 dinara, kako je svuda u svetu u sličnim prilikama uobičajeno. Ovo je bio signal za aktiviranje nemačke vojne obaveštajne službe, koja je odmah skovala lukav plan za munjevitu akciju.

Predviđena i do detalja razrađena akcija je trebalo da se odvija preko osiguravajućeg društva "Internationale Versicherung Geschäft" iz Beča, sa mešovitim austrijsko-nemačko-italijanskim kapitalom. Društvo se, između ostalog, bavilo i osiguranjem tzv. "specijalnih rizika".

Prema uputstvu iz centrale Abvera u Berlinu pomenuto društvo je ponudilo najbolje finansijske uslove osiguranja. Međutim, intervenisala je odgovarajuća služba Glavnog đeneralštaba Vojske Kraljevine Jugoslavije i odredila, shodno zakonskim propisima, i s obzirom na tajnost i interese države u ovome poslu, da se osiguranje prototipa aviona IK-3 može poveriti samo domaćem osiguravajućem društvu.

Da bi doskočilo ovoj zakonskoj prepreci osiguravajuće društvo iz Beča je, prema kazivanju njegovog nekadašnjeg činovnika gospodina Deneša Vajsa iz Zagreba (inače nosioca spomenice borca NOB od 1941. godine), osnovalo svoju filijalu u Jugoslaviji pod imenom "Balkan" u Beogradu, koja je pobedila na raspisanom konkursu.

Da bi se mogao oceniti stepen rizika, osiguravajuće društvo je prema datom uputstvu centrale nemačke vojne obaveštajne službe tražilo detaljne proračune i planove aviona IK-3. Firma "Rogožarski" je uz odobrenje Glavnog đeneralštaba, Štaba vazduhoplovstva Vojske i dogovora sa konstruktorima predala traženu tehničku dokumentaciju osiguravajućem društvu "Balkan". Ali, ova dokumentacija je, prema kazivanju jednog od konstruktora aviona IK-3, inženjera Slobodana Zrnića, u nekim bitnim elementima prethodno bila "frizirana". Nemačkoj špijunaži, koja je dobijene proračune odmah dostavila stručnjacima - vazduhoplovnim inženjerima, nešto je ipak bilo sumnjivo, i zbog toga je "Balkan" prema direktivi iz Berlina zvaničnim putem zatražio dopunu dokumentacije. I ovome zahtevu je udovoljeno, ali opet sa lukavo ubačenom greškom! Nemci su progutali udicu i posao osiguranja je uspešno realizovan. Planovi i proračuni aviona IK-3 su tako stigli u Beč, u centralu firme "Internationale..." koja ih je odmah prosledila "švester" (sestrinskoj) kompaniji u Štutgart, kako bi ponovno stigli u ruke nemačkoj vojnoj obaveštajnoj službi.
  vrh strane strana  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- rah-66 --- šiler
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS