AEROmagazin sadrzaj ovog broja clanak
 
tu-160
strana 1
1
Najubojitiji ruski avion
ova strana
2
Spoj aerodinamike i ruskog "stelta"
strana 3
3
Naoružanje i TT karakteristike
  Tu-160

Spoj aerodinamike i ruskog "stelta"

Tu-160 karakterišu nisko postavljena strelasta krila promenjive geometrije sa velikom fiksnom centralnom sekcijom. Pretkrilca duž čitavog razmaha napadne ivice i zakrilca sa dvostrukim procepom na izlaznoj ivici čine efikasnu kombinaciju za upravljanje pri malim i visokim supersoničnim brzinama. Veličina ugla strele krila se ručno bira i postoje tri položaja: 20° za poletanje i sletanje, 35° za krstarenje i 65° za let pri velikim brzinama.

Krmilo visine je trapeznog oblika sa pozitivnom strelom, potpuno je pokretno i postavljeno je na sredini vertikalnog repa. Vertikalni rep trapeznog oblika sa kvadratnim vrhom je takođe pokretan u gornjem delu. Ovakva konstrukcija repnih površina dodatno olakšava upravljanje avionom pri velikim brzinama i velikom uglom strele krila. Međusobni spoj korenog dela krila i trupa je izveden u obliku strejka i blago je zakrivljen napred prema pilotskoj kabini. Trup je polumonokok konstrukcije.

U izradi aviona su primenjeni klasični konstrukcioni materijali, kao što su legure aluminijuma V-95 i Ak-4, dok su okovi izrađeni od legura titanijuma. Tokom rada na ovom projektu, konstruktorski tim pod rukovodstvom V. I. Bliznuka je posebnu pažnju obratio na smanjenje radarskog i IC-odraza aviona, zbog čega su na uvodnike vazduha nanesene specijalne grafitne radio-prozračne prevlake.

Stajni trap sačinjavaju udvojeni točkovi nosne noge koja se uvlači unazad i glavne noge stajnog trapa koja se sastoji od dva sklopa sa po tri para točkova koji se uz obrtanje za 90° uvlače u koreni deo krila. Dimenzije nosnih guma su 1.080 x 400 mm, a dimenzije glavne gume su 1.260 x 425 mm.

Posadu aviona sačinjavaju četiri člana, koji sede u parovima, jedan pored drugog u izbacivim sedištima tipa "Zvezda K-36D". Posada ulazi u kabinu stepenicama koje se nalaze u zadnjem delu odeljka nosne noge.

Avion je opremljen: kombinovanim navigacijsko-nišanskim sistemom RID; radarom za otkrivanje ciljeva na zemlji i na moru na velikim daljinama, optoelektronskim nišanom, automatskim sistemom za praćenje terena i sistemima za aktivno i pasivno vođenje radio-elektronskog rata. Ova oprema omogućuje izvršenje zadataka u svim meteorološkim uslovima, danju i noću. Optoelektronski nišan omogućuje precizno bombardovanje danju i pri smanjenoj vidljivosti. Postoji mogućnost da se u budućnosti avion Tu-160 opremi s laserskim ozračivaćem cilja za navođenje laserski vođenih ubojnih sredstava.

Mada avion ima električne komande leta, svi prikazivači u kabini su tradicionalno analogni instrumenti, bez višenamenskih prikazivača i gornjeg prikazivača (HUD).

Upravljanje avionom je ostvareno pomoču centralne pilotske palice. Komanda gasa motora je smeštena između pilotskih sedišta. Postoji odeljak za odmor, toalet i ormarić za podgrevanje hrane.

U nosnom delu aviona ispred kabine je smeštena dugačka izdužena kupola u kojoj je postavljen višenamenski radar za pračenje terena i za nišanjenje, a ispod njegaje smeštena TV kamera za osmatranje prednje polusfere za potrebe vizuelnog nišanjenja oružjem. Ovde je smešten i uvlačeći sistem za punjenje aviona gorivom u letu, čime je omogućen interkontinentalni dolet aviona Tu-160.
  vrh strane strana  (1)  (2)  (3)
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- tu-160 --- šimika
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS