AEROmagazin clanak clanak
SADRŽAJ
ČASOPISA

sa izvodima svih članaka

  osmatračnica
  vesti
  ratne mašine
  JUŽNOAFRIČKI DRAGULJ
članak
 
Koncept borbenog helikoptera, začet još polovinom prošlog veka, upravo doživljava svoju renesansu. Razvoj savremenih sistema oružja, sistema za navigaciju, sistema za praćenje i akviziciju ciljeva, savremenih sredstava elektronskog rata, kao i sveprisutna ekspanzija digitalnih komunikacija su učinili, da helikopter dobije na značaju i postane respektabilna borbena platforma. Malo je zemalja u svetu, koje su prihvatile ovaj tehničko-tehnološki izazov svetskog tržišta, a među njima je i Južnoafrička Republika sa svojim borbenim helikopterom Roivak (Rooivalk). Piše Goran Memon.
 
  AIR-SHOW U KEČKEMETU  
U mađarskoj vazduhoplovnoj bazi Kečkemet održana je 20. i 21. maja vazduhoplovna manifestacija pod nazivom "Milenijumski er šou". Međutim, broj prikazanih letelica, kao i njihov izbor, nije u potpunosti opravdao očekivanja posetilaca, tako da veoma zvučan naziv ovogodišnje manifestacije ipak nije adekvatan onom što je viđeno. Avioni prikazani u statičkom i letačkom programu, izuzimajući možda Mirage 2000, belgijski F-16C , i rumunski MiG-21-2000, mogli bi se podvesti pod konstataciju "već viđeno", pa čak i pomalo zastarelo. Piše Dušan Maoduš.
  AUTOMATIZACIJA AVIONSKE ELEKTROMEHANIKE  
Elektromehanički sistemi borbenog aviona obuhvataju sve avionske sisteme namenjene za kontinualan i pouzdan rad motora, stajnog trapa, hidraulike, klimatizacije, naoružanja... Na svim prethodnim generacijama i na velikom broju današnjih borbenih aviona, logika upravljanja izvršnim mehanizmima ovih sistema je implementirana u relejnim kutijama. Dragan Simić opisuje kako stalno prisutni zahtevi za povećanjem performansi i preciznosti upravljanja, kao i poboljšanje kontrole i detekcije grešaka, nameću potrebu da se i u ove sisteme uvede sve moćnija i preciznija elektronika.
  MOZAK I NERVNI SISTEM PVO RUSIJE  
O ruskim komandno-informacionim sistemima (KIS) se donedavno vrlo malo znalo. Prvi sistemi za automatizaciju u bivšem SSSR-u su bili razrađeni za raketne sisteme PVO - zvali su se Krab i ASURK, a imali su i računare. Krajem šezdesetih godina je razvijen automatizovani sistem za obradu velikog broja ciljeva i za upravljanje grupom raketnih sistema PVO, a krajem sedamdesetih godina je razvijen i uveden u naoružanje sistem za automatizaciju komandovanja pukovima lovačke avijacije u PVO i RV. Osamdesetih godina je napravljen kompleksan program rada za razvoj jedinstvenog sistema za automatizaciju oružanih snaga, koji je obuhvatao upravljanje ne samo strategijskim nuklearnim snagama, već i ostalim sredstvima oružanih snaga. Piše Slavko Pokorni.
  RAKETA KOJA JE IZDRŽALA PROBU VREMENA  
Baš kao što je top nadmašio luk, a tenk mitraljez, tako i konstruktori protivtenkovskih raketa stalno tragaju za nečim, čime bi nadmašili neke od prednosti koje poseduje druga strana i istovremeno čine sve da spreče protivnika da učini to isto. Kao ilustracija, mogu da posluže neki podaci iz Drugog svetskog rata: za uništenje jednog tenka je bilo u proseku potrebno oko 800 avio-bombi, dok se to isto danas može postići jednom raketom vazduh-zemlja tipa Maverick. Pišu Slobodan i Zoran Miljanović.
  OSMATRANJE BOJIŠTA IZ VAZDUHA  
Vazduhoplovni radarski sistemi za osmatranje bojišta će u budućnosti najverovatnije postati jednako važni za izvođenje operacija združenih snaga, koliko su zemaljski radari u proteklih 50 godina bili za PVO. Godinama su SAD na pozornicu zategnutih odnosa slale avione E-3 AWACS. U narednom periodu, njima će se kao verne senke pridružiti i avioni E-8 JSTARS. Osmatrački sistemi instalirani na njima omogućili bi pribavljanje tačnih informacija o situaciji na bojištu u realnom vremenu. Piše Stevan Sinkovski.
  OFANZIVNI SISTEMI BUDUĆNOSTI  
Doktrina savremenih ratnih dejstava podrazumeva upotrebu velikog broja sofisticiranih sistema iz familije "pametnog" oružja. Iskustva najnovijih sukoba, uključujući NATO-agresiju na našu zemlju, pokazuju težnju ka sve masovnijim vazduhoplovnim udarima, naročito u prvoj fazi dejstva vazduhoplovnih snaga. Prema važećim doktrinama zapadne vojne alijanse, težište je usmereno ka osavremenjavanju postojećih sistema projektila i "pametnih" bombi, dok je sa druge strane izražena tendencija ka masovnosti upotrebe. Piše Goran Memon.
  sam svoj...
  MAKETARSKI PRIBOR  
Kada sam, pre nekih petnaestak godina, počinjao da se bavim maketama, ponuda maketa je bila veoma slaba, a literature skoro da i nije bilo. Svoj alat sam prema potrebama sam sklapao. A to je još jedna od draži ovog hobija. Pored umeća sastavljanja maketa, tu je i inventivnost u pronalaženju načina da se to uradi. Zato ćemo u ovom članku govoriti o alatu i priboru, koji je neophodan za sklapanje maketa... Piše Srđan Stanišić.
  nebo za hrabre
  KRILA SREMSKE RAVNICE  
U Sremsku Mitrovicu (antički Sirmium), lepu varoš na Savi, može da se doputuje automobilom, autobusom, vozom, brodom i avionom. Žitelji Sremske Mitrovice imaju zadovoljstvo da na plavom nebu iznad svog grada prate let jedrilica, ultralakih letelica i aviona, za čijim se komandama nalaze članovi istoimenog aerokluba. Piše Radmila Tonković.
  arhiv
  MLAZNI MOTOR FRANJE BRATINE
članak
 
Kao i uvek, kada tražimo korene ili inspiraciju za epohalna otkrića koja su ostavila neizbrisiv trag u ostvarenjima savremene tehničke civilizacije, okrećemo se nenadmašnom geniju naše epohe - Nikoli Tesli. Svoju prvu turbinu, koja predstavlja osnovu njegovog budućeg rada na mlaznoj propulziji, Tesla je patentirao 1909. godine. Nekako u isto vreme, još jedan inventivan duh sa naših prostora se uspešno ogledao u teorijskoj i praktičnoj razradi ideje mlazne propulzije i konstrukcije mlaznog motora - Franjo Bratina, inženjer i industrijalac iz Ljubljane, od kraja tridesetih godina žitelj Beograda, gde je radio kao stručni konsultant Direkcije za spoljnu trgovinu. Piše Petar Bosnić.
   vrh strane  
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- rooivalk --- bratina
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS