AEROmagazin clanak clanak
SADRŽAJ
ČASOPISA

sa izvodima svih članaka

  osmatračnica
  vesti
  ratne mašine
  B-52H -
LETEĆA SUPERTVRĐAVA

članak
 
Poznat pod nazivom Stratofortress, B-B2H je teški strategijski bombarder velikog doleta čija je primarna uloga nanošenje nuklearnih udara duboko u protivničkoj teritoriji. Sam avion predstavlja jedinstvenu pojavu u svetu, jer je u operativnu upotrebu uveden još davne 1955. godine, a njegova eksploatacija se predviđa do 2040. godine. Danas ne postoji sličan avion u svetu, koji bi s odgovarajućim modifikacijama i usavršavanjima mogao da dostigne taj vremenski raspon upotrebe. Piše Dragan Raković.
 
  ČEČENIJA -
UDAR VAZDUHOPLOVSTVA
 
Poslednji sukob u Čečeniji je započeo avgusta 1999. godine upadom grupe čečenskih terorista na teritoriju Dagestana i zauzimanjem nekoliko sela u pograničnom pojasu. Iako je ruska armija vrlo brzo reagovala i odgovorila na akciju terorista, ipak je tek posle skoro mesec dana teških borbi, uz intenzivnu podršku avijacije (obavljeno je više od 450 borbenih letova), ruskim kopnenim trupama uspelo da "očiste" visove oko Botliha i da prinude teroriste da se iz Dagestana vrate na teritoriju Čečenije. Sled događaje je kasnije pokazao, da bez vazduhoplovstva ne postoji mogućnost uspešne borbe niti odbrane suvereniteta Rusije protiv dobro organizovanih i opremljenih terorista. Piše Dušan Maoduš.
  JSTARS -
OSMATRAČ CILJEVA NA ZEMLJI
 
JSTARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System - objedinjeni sistem za radarsko izviđanje i udar) namenjen je za osmatranje u režimu vazduh - zemlja i za komandovanje na bojištu, koji može da dopre daleko iza linija protivničke odbrane. Razvoj sistema je otpočeo 1983. godine, kao zajednički program RV i KoV OS SAD zamišljen da komandantima vazduhoplovnih i kopnenih snaga obezbedi podatke sa sistema za izviđanje, upravljanje vatrom i bombardovanje, kako bi na optimalan način komandovali svojim vojnim snagama. Piše Stevan Sinkovski.
  AEROMITING
u TEMIŠVARU
 
U Temišvaru je 17. i 18. juna 2000. godine održan u Rumuniji dosad najveći međunarodni aeromiting vojne i u manjoj meri sportske avijacije. Na toj manifestaciji, posvećenoj 90. godišnjici avijacije u Rumuniji, učesvovalo je blizu sto letelica, a prikazano je više od dvadeset različitih tipova aviona i helikoptera. Svoje utiske i zapažanja prenosi Dušan Maoduš.
  CRNA KUTIJA -
OBJEKTIVNI KONTROLOR LETA
 
Do vazduhoplovnih udesa dolazi zbog otkaza tehnike, greške pilota, ili lošeg rada tehniškog osoblja u toku pripreme aviona za let. Da bi se dobila što objektivnija slika stanja aviona tokom leta, kao i zbog objektivnog prikaza upotrebe naoružanja tokom borbenog zadatka, sredstva za zapisivanje podataka o letu aviona su dobila zvaničan naziv sredstva objektivne kontrole (SOK). Međutim, pošto se ona najčešće pominju kod vazduhoplovnih udesa, novinari su im dodelili nepopularan i četo korišćen naziv "crna kutija". O razvoju i karakteristikama ovih uređaja piše Ivan Korhner.
  KASETNI SEJAČI SMRTI  
Kasetne avio-bombe pripadaju grupi ubojnih sredstava za masovno uništavanje i nehumanog su karaktera dejstva, zbog čega je njihova upotreba zabranjena međunarodnim konvencijama. Međutim, prema ocenama vojnih stručnjaka, a pri dejstvu avijacije po oklopno-mehanizovanim jedinicama i disperzovanim sredstvima ratne tehnike, po radarskim stanicama, aerodromima, brodovima i živoj sili, kasetne avio-bombe su nekoliko puta efikasnije od klasičnih avio-bombi kod kojih je bojeva glava monolitna. Pišu Slobodan i Zoran Miljanović.
 
ILA 2000 u BERLINU
Berlin je u periodu od 5.-12. juna bio domaćin velike evropske vazduhoplovne izložbe. Razloga za zadovoljstvo u Berlinu ima napretek. Sklopljeni su novi poslovi, na vidiku je potpuna konsolidacija evropske vazduhoplovne industrije, otvorena je perspektiva svemirskih i trasirani su putevi vojnih programa. (S.M.)
  KAKO ZAUZDATI VETAR  
Primeri aktuelnih ratnih dejstava u svetu i kod nas upravo idu u prilog činjenici, da je više nego ikad postao dominantan uticaj "pametnog oružja". Jedan od najnovijih sistema iz ove grupacije je sistem za korekciju greške nevođenih sredstava (glatkih i kasetnih avio-bombi), nastale usled uticaja vetra. Piše Goran Memon.
  nebo za hrabre
  PITS SPEŠEL  
Jedan od najpoznatijih američkih sportskih aviona visokih akrobatskih sposobnosti je svakako Pits Spešel (Pitts Special). Ovaj dvokrilac, prvobitno jednosed, konstruisao je Kertis Pits davne 1943/44. godine, a prototip je poleteo septembra 1944. godine. O zanimljivoj istoriji ovog malog lepotana piše Predrag Milojković.
  PRVI SRPSKI PILOTI
iz NIŠA
 
Grad Niš ima izuzetno dugu, bogatu i slavnu vazduhoplovnu tradiciju. Pred drugi balkanski rat, juna 1911. godine je naređenjem đeneralštaba Srpske vojske formirano balonsko odeljenje na Trupalskom polju kod Niša, a decembra 1912. godine i Vazduhoplovna komanda. Prvi aeroklub u ovom gradu "Stevan Sinđelić" je osnovan 1927. godine, a prilikom obeležavanja svoje 65. godišnjice promenio je naziv u "Prvi srpski piloti" u čast prvih naših pilota ratnog vazduhoplovstva. Piše Radmila Tonković.
  arhiv
  PADOBRANCI KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
1939.-1941.
 
Planom reorganizacije Vazduhoplovstva Vojske Kraljevine Jugoslavije 1937.-1941. godine je bilo predviđeno formiranje padobranskih jedinica i padobranske pešadije za obavljanje taktičkih operacija, uključujući stvaranje pet transportnih eskadrila, a već oktobra 1939. godine je u Pančevu počela sa radom eksperimentalna padobranska škola za obuku budućih padobranskih jedinica. O opremi i iskustvima naših prvih padobranskih jedinica piše Dušan Babac.
  PRVI BEOGRADSKI AVION
članak
 
Pred brojnim zvanicama i publikom, 10. maja 1925. godine je svečano predat na upotrebu prvi industrijski izrađen avion u Beogradu. Svečanost je održana na Banjici, jer u to vreme Beograd još nije imao aerodrom iako je imao fabriku aviona, što je tada verovatno bio jedinstven primer u svetu. Piše Miroljub Nešić
   vrh strane  
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- b-52h --- bg avion
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS