AEROmagazin
  IZVODI
ČLANAKA IZ
AEROMAGAZINA
BROJ 58

  ratne mašine
 

FIDAE 2004

 
Cileansko ratno vazduhoplovstvo je 1980. godine odlucilo, da pedesetogodišnjicu svog postojanja proslavi na specijalan nacin - kroz izložbu i prezentaciju vazduhoplovne opreme i sistema razvijenih u Cileu. Na toj izložbi je rodena ideja, da to postane internacionalna vazduhoplovna izložba, sa primarnim ciljem, da se svetu pokažu vazduhoplovni proizvodi stvoreni u kompanijama na teritoriji Latinske Amerike, te da se stvore mogucnosti za otvaranje novih tržišta za cileansku industriju. Planirano – ucinjeno! Od tada je ova cileanska vazduhoplovna izložba postala tradicionalna i održava se svake druge godine u Santjagu, glavnom gradu Cilea.(M. Siladic)

  AVIONI NAŠEG NEBA: ANTONOV A n -2   Avion An-2 je jedan od najprepoznatljivijih simbola sovjetske konstruktorske škole u periodu nakon II svetskog rata, te svojom koncepcijom odslikava tehnicka rešenja toga doba. Lišen luksuza i suvišnih detalja, An-2 je ipak uspeo da leti i opstane više od pola veka, bez namere da mesto ustupi bezuspešnim naslednicima. (Mladen Dragic)

 

Leteća sablja
hladnog rata

 
Mnogo je literature napisano o avionu North American F-86 Sabre, ali je vecina nastala u vreme "hladnog rata", kada je istina bila žrtvovana u korist politickog i tehnickog prestiža. U zadnjih desetak godina i na Zapadu i na Istoku se pojavila literatura, oslobodena ideoloških okova i cenzure. Rusi su ranije u javnost davali vrlo malo podataka o Korejskom ratu, a americka literatura, što se sada na Zapadu i otvoreno priznaje, nije u velikoj meri bila zasnovana na stvarnim cinjenicama, a i piloti izjavljuju, da im je tek sada dozvoljeno, da o tome otvoreno govore. (Nenad Pavlovic)

  Vazdušna lađa
doktora Stokića
 
Novosadski casopis "Brankovo kolo" je u svom 45. broju u 1901. godini objavio gotovo senzacionalan clanak pod naslovom "Nova vazdušna lada doktora Stokica". To je bio prevod sa ruskog jezika, a ruski autor se potpisao kao - Stari inženjer. Redakcija novosadskog casopisa "Brankovo kolo" je kao uvodni deo napisala samo nekoliko redaka, koji glase: Pre kratkog vremena prošao je kroz naše i strane novine glas, da je naš sunarodnik, doktor medicine Miodrag Stokic u Parizu, konacno rešio problem bespreprecnog plovljenja po vazduhu pronalaskom svoje vazdušne lade. Petrogradsko "Novoje vremja", politicko-književni list, avgusta ove godine o tom pronalasku ima originalan, podroban dopis iz pera svog stalnog dopisnika Starog inženjera. Kako je ovaj važni pronalazak srpski i kako je vrlo verovatno da ce pronalazac novog plovca po vazduhu, isto kao i naš veliki Tesla, uskoro postati svetska znamenitost. Donosimo ovaj dopis ruskog lista u celini, u prevodu jednog našeg starog saradnika…
(Stevan Korda)

 

  Nove ruske mete  
Sveobuhvatna borbena obuka u realnim uslovima danas predstavlja jedan od glavnih preduslova za uspešno izvršenje postavljenih zadataka u ratu. Zaštita državne teritorije i grupacija Oružanih snaga od dejstva protivnika iz vazdušnog prostora je jedan od najkompleksnijih zadataka, koji se postavlja pred svaku armiju, pa je zato njegova realizacija u direktnoj vezi sa kvalitetom obuke jedinica u sistemu PVO. Ruska vazduhoplovna industrija u poslednje vreme lansira nove perspektivne programe, koji su upravo usmereni na znacajno podizanje nivoa borbene obuke RV i PVO OS Ruske Federacije. (Roberto Della Croce)

 

  Muzej sa
specijalnim
statusom
 
Ukoliko se kao putnik-namernik nadete u Minhenu i pritom imate dovoljno vremena i želje da se upoznate sa bogatim kulturnim nasledem nemacke države, minhenski «Deutsche Museum» je bez sumnje pravi izbor. Ovaj muzej, koji se zbog svojih tematskih postavki još naziva i "Muzej nauke i tehnike" pripada redu najstarijih svetskih muzeja, koji se bave tehnickim aspektom razvoja civilizacije. Ove godine je obeležio 100 godina svog postojanja, zbog cega u Nemackoj uživa specijalni status. (Slaviša Vlacic)

 

  “Mrežni” protivoklopni projektili  
Poslednji ratni konflikti u Avganistanu i Iraku su pokazali i pokazuju sve kvalitete i slabosti savremenih ratnih doktrina. Dok je sa jedne strane uloga, znacaj i vatrena moc ratnog vazduhoplovstva dostigla neslucene razmere i apsolutnu premoc u vazduhu-takozvanu supremaciju, sa druge strane snage kopnene armije nisu dovoljne za rešavanje složenih zadataka na terenu. Glomazne, teško naoružane kopnene snage nisu projektovane za dinamicku promenu situacije na bojištu, kada se prakticno preko noci ostaci nekada mocne iracke armije transformišu u verske milicije i borbene grupe, koje po tipicnom scenariju partizanskog ratovanja, iako daleko slabije, pocinju da americkoj armiji nanose gubitke u ljudstvu i tehnici, koji se ne mogu podvesti pod statisticku raspodelu. Upravo se ovih dana u vojnim i u obaveštajnim krugovima zapadnih zemalja vode znacajne debate, kako efikasno parirati aktivnostima verskih frakcija i pobunjenika, koje lako mogu da prerastu u jedan sveobuhvatni “džihad”, koji ce se onda preliti i na susedne zemlje regiona i koji više nece moci da se kontroliše. (Goran Memoni)

 

 


  nebo za hrabre
  Sjaj i beda jedrilicarstva  

Bez obzira na kvalifikacije, titule ili društveni položaj, mogao bih sebe da okarakterišem kao coveka koji voli vazduhoplovstvo. Okolina u kojoj živim i sa kojom se družim ista je takva – voli vazduhoplovstvo. U toj ljubavi prema vazduhoplovstvu, jedrilicarstvo ima poseban i narocit znacaj. Njega, na primer , volim najviše, pa o njemu najcešce i razmišljam. Šta li se to dogodi sa našim jedrilicarstvom? Gde je ono stiglo? Treba li nam ono sada?
(Dejan Gajic)


 

  sam svoj majstor
 

Jugoslovenski
Bf-109 G-10

 
Ovom prilikom predstavljamo maketu Bf-109 G-10 ”Beli 44“, sa jugoslovenskom registracijom 9644. Ovaj avion je u stvari Bf-109G-10/U4, fabrickog broja 610937, a zarobljen je krajem rata u Austriji na aerodromu "Zeltweg". Prvobitno je bio predat Bugarima, da bi kasnije dospeo u sastav JRV. ”Beli 44“ je bio stacioniran na zadarskom aerodromu "Zemunik" u sastavu 172. eskadrile Jugoslovenskog vazduhoplovstva. Po nekim izvorima, ovaj primerak aviona je ucestvovao u patrolnim letovima duž italijanske granice tokom "Tršcanske krize" pocetkom pedesetih godina prošlog veka. ”Beli 44“ je povucen iz upotrebe 1953. godine, sa ukupno 35 sati i 15 minuta naleta.(Đorde Miltenovic)

 

 

„Mosonmagyarovar 2004.“

 
U madarskom gradu Mosonmagyarovar, koji se nalazi na tromedi Austrije, Slovacke i Madarske, 17. i 18. aprila je održano medunarodno takmicenje u maketarstvu, kao osmo tradicionalno takmicenje u ovom gradu. I kvalitet organizacije i broj maketa su znatno premašili prošlogodišnji nivo, po cemu se ovo takmicenje inace nalazi na trecem mestu u svetu. Na takmicenju su ucestvovali maketari iz 14 zemalja: Madarske, Austrije, Slovacke, Francuske,Velike Britanije, Rusije, Ceške, Nemacke, Hrvatske, Poljske, Italije, Belgije, Slovenije i Srbije i Crne Gore. Ucešce stranaca je prikazano na vrlo zanimljiv nacin: na jednoj tabli je bila okacena auto-karta Evrope, na kojoj su sami ucesnici pribadacama u boji oznacavali mesta iz kojih su doputovali. Apsolutni rekorderi po broju predenih kilometara su bili takmicari iz Moskve i iz jednog mesta na Atlantskoj obali u Francuskoj... (Đ.M.)

 

 


  biznis klasa
  Embraer 170 - avion koji je vredelo čekati  
Hrabre odluke, koje su inženjeri i rukovodstvo kompanije "Embraer" doneli prilikom definisanja i projektovanja nove familije putnickih aviona, kao rezultat su dale avion, koji je kompaniji vec obezbedio nekoliko ugovora, kojima su se nadali i najveci svetski proizvodaci putnickih aviona – "Boeing" i "Airbus". Novu familiju putnickih aviona cine cetiri modela, a najmanji medu njima "Embraer 170" može da preveze 70 putnika na daljinu od 3.800 kilometara. Do sada su uknjižene narudžbine za više od 500 aviona, koji prema kataloškim cenama koštaju izmedu 25 i 30 miliona dolara. Prvi "Embraer 170" su isporuceni kupcima i u redovan komercijalni saobracaj uvedeni u martu 2004. godine, a vec dokazuju svoje kvalitete i prednosti.
(Vladimir Jovanovic)

 

 

  silikon
  IL-2 Forgotten battles - ACE expansion pack  
Nedavno se na tržištu pojavio novi dodatak za vec dobro poznatu simulaciju letenja IL-2 Forgotten battles, pod nazivom ACE. Ovaj nastavak “apdejtuje” na vašu instalaciju igre na verziju 2.0 i on predstavlja skup peceva, koji su se mogli pronaci na adresi http://www.il2sturmovik.com/ u poslednjih godinu dana. Glavnu novinu u ovom dodatku za igru predstavljaju novi avioni, na kojima je moguce leteti, a tu pripadaju YP-80, P-51, A6M, FW-152, H-162, Me-163, Go-229..., kao i Bf-109Z. Prema dostupnim istorijskim informacijama, ovaj poslednji avion nikada nije leteo. Najviše ce ipak biti oduševljeni ljubitelji nemacke mlazne avijacije, korišcene u ratu. Pored odgovarajucih aviona, ubaceno je i nekoliko misija tipa “Luftwaffe 46”. Kao narocito zanimljiv detalj isticemo, da su avioni H-162 i Go-229 uradeni sa katapultirajucim sedištima...(Đorde Miltenovic)

  arhiv
  Školski avioni
"211" i "213"
 
Jedan od najvecih problema Jugoslovenskog Ratnog vazduhoplovstva (JRV) neposredno po završetku Drugog svetskog rata je bio nedovoljan broj školovanih pilota. Da bi se dobio dovoljan broj pilota, bilo je neophodno organizovati njihovo školovanje u zemlji. Pošto se odgovorni ljudi u našem vazduhoplovstvu nisu slagali sa nacinom školovanja u sovjetskom RV, odluceno je, da se usvoji sistem školovanja pilota kakav je bio u vazduhoplovstvu Kraljevine Jugoslavije. Medutim, takvom nacinu školovanja nisu odgovarali sovjetski školski avioni Po-2 i UT-2. Nasuprot tome, britanski Tajger Motovi i americki Harvardi su odgovarali, ali je njih bilo apsolutno nedovoljno (prvih je bilo 20, a drugih svega 11). Zbog toga je odluceno, da se razviju domaci školski avioni za osnovnu i za prelaznu obuku.
(mr Nebojša Đokic i Predrag Miladinovic)


  Odlazak najmladeg branioca neba nad Beogradom 1941  
U Kaliforniji je marta meseca u 87. godini preminuo pilot-lovac Vukadin – Vule Jelic, najmladi branilac našeg neba u Aprilskom ratu 1941. godine, letac 102. eskadrile 51. vazduhoplovne grupe slavnog 6. lovackog puka vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije. Roden daleke 1917. godine u selu Ježevica kod cacanske Požege, u ranoj mladosti se bavi trgovinom, da bi 1934/1935. bio primljen u Vojnu vazduhoplovnu podoficirsku školu, koja se tada nalazila u petrovaradinskoj tvrdavi u Novom Sadu, nakon koje upisuje Vazduhoplovnu pilotsku školu u Kraljevu 1937. godine, a zatim nastavlja školovanje u Pilotskoj školi u Nišu i postaje izvrstan pilot-lovac na ceškom trenažnom dvokrilcu jednosedu Avia i na engleskom trenažnom dvokrilcu jednosedu Hoker. Kao najbolji u klasi prekomandovan je u jugoslovensku pilotsku elitu – u 6. vazduhoplovni lovacki puk u Beograd, gde ga zatice II svetski rat, a gde je leteo na Hokerima i Meseršmitima Me-109 u 102. eskadrili 51. lovacke grupe. U cik zore 6. aprila 1941. godine su u izvidanje sve do granice s Rumunijom prvi poleteli kapetan Milan Žunic i narednik Vukadin Jelic.(R.T.)

 

  Gerhard Barkhorn  
Pored Eriha Hartmana – najveceg pilotskog asa sa 352 pobede u vazduhu, još cetvorica pilota "Luftwaffe" su za vreme II svetskog rata postigli više od 250 pobeda u vazduhu, a to su: Gerhard Barkhorn (301), Günter Rall (275), Otto Kittel (267) i Walter Nowotny (258) – najveci broj na Istocnom frontu, i to najviše na avionu Messerschmitt Me-109 (Bf-109). Drugi po redu as u svetu po pobedama u vazduhu je pilot-lovac "Luftwaffe" Gerhard Barkhorn, koji je leteci u 1.104 borbene misije sve svoje pobede u vazduhu (301) ostvario leteci iznad Istocnog fronta. U svojoj borbenoj karijeri je leteo na avionima Messerschmitt Bf-109, Focke Wulf Fw-190 D-9 i na mlaznom Me-262. Obaran je 9 puta, dva puta je bio ranjen, a jedanput je iskocio iz aviona i prizemljio se pomocu padobrana. Odlikovan je visokim ordenom Treceg Rajha – "Viteškim gvozdenim krstom sa hrastovim lišcem i macevima".(Radmila Tonković)

 
  vrh strane  
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
 
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design TaurusTeam