AEROmagazin sadrzaj ovog broja clanak
 
orkan
strana 1
1
Nastanak ideje
i konstrukcija aviona
strana 2
2
Nevolje su započele
sa motorima...
ova strana
3
3 projekcije
tt karakteristike
 
Orkan i njegovi konkurenti

Poređenjem Orkana sa njegovim hipotetičkim konkurentima iz toga doba: francuskim avionom Brege 693, italijanskim Breda Ba88 i američkim Kertis A-18, zaključuje se, da je Orkan apsolutno dominirao u odnosu na njih s aspekta maksimalne brzine, brzine pri penjanju i u pogledu naoružanja. Isto tako je impresivna prednost Orkana u pogledu dominantnih parametara, koji određuju letne osobine i evolucije aviona. Ove karakteristike su konstruktori Orkana postigli boljim aerodinamičkim rešenjem, većom finesom i lakšom konstrukcijom.

Ratna sudbina Orkana

Iz jednog sačuvanog dokumenta Štaba vazduhoplovstva Vojske se može zaključiti, da je na osnovu veoma povoljne ocene komisije Vazduhoplovne opitne grupe, već prvih rezultata probnih letova, bila planirana izrada jedne serije Orkana kao napadačkog bombardera koji dejstvuje iz obrušavanja. Međutim, već u toku prvog napada nemačke avijacije na aerodrom "Beograd", 06. aprila 1941. godine, Orkan je oštećen sa nekoliko pogodaka nemačkih lovaca. Kako se može videti iz jednog dokumenta nemačkog Ministarstva vazduhoplovstva od 25. maja 1941. godine, Orkan (Zerstorer) je predat nemačkoj Luftflotte 4 na dan 24. aprila 1941. godine. Prema svedočenju očevidaca, Orkan je septembra meseca 1941. godine rasklopljen i kao ratni plen vozom transportovan u Nemačku. O njegovoj daljoj sudbini nema pouzdanih tragova, ni podataka.

Na kraju je vredno istaći, da je maketa Orkana sa motorima Hispano-Suiza 14 AB (diorama, avion na stajanci ispred hangara) bila izložena na Prvoj međunarodnoj vazduhoplovnoj izložbi u Beogradu od 28. maja do 13. juna 1938. godine. Maketa je bila urađena u boji prirodnog aluminijuma, baš kao i prototip tri godine kasnije.

Konstrukcija i izrada dvomotornih bombardera, tehnički veoma komplikovanih mašina, bile su privilegija velikih država sa veoma razvijenim industrijskim i stručnim potencijalom. Kraljevina Jugoslavija je pre mnogih industrijski razvijenih država postala članica tog ekskluzivnog kluba.

Danas je Orkan deo naše bogate vazduhoplovne istorije.Taktičko-tehnički podaci aviona Orkan
 

Razmah krila: 13.25 m
Ukupna dužina: 10 m
Visina: 3.2 m
Površina krila: 26.00 kv.m
Masa praznog aviona: 2,870 kg
Maksimalna masa: 4,500 kg
Avio-bombe: 4 x 106 kg
Brzina pri zemlji: 468 km/h
Brzina na 4,000 m: 545 km/h
Vreme penjanja na 1000 m: 68 s
Vreme penjanja na 4000 m: 260 s
Snaga motora: 2 x 626 kW
Dolet: 1,200 km
Plafon leta: 11,000 m
Naoružanje: 2 topa + 3 mitraljeza
Specifično opterećenje krila: 173 kg/kv.m
   vrh strane strana  (1)  (2)  (3)
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- su-30mk --- orkan
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS